Skip to main content

EM-affyringsrampe!

| Administrator | Nyheder 2004

I det seneste nummer af ”orienteringsløb.dk”, var landstræneren så frimodig at fremføre, at det danske landshold ville vinde 2 medaljer ved EM.Landstræneren har også en plan for hvordan det skal nås.

Landstræneren, Jakob Ødum har, for at sikre sig, at de udtrykte forventninger ikke bliver gjort til skamme, sammen med KC-Farum-træneren, Søren Olsen, sammensat et perfekt EM-teknisk træningsprogram, som giver de danske landsholdsløbere noget nær optimale betingelser i den vigtige afsluttende forberedelsesfase.
Og som landstræneren udtrykker det: "I landsholdsarbejdet er vi så heldigt stillede at perioden fra begyndelsen af maj og frem til EM, i vid udstrækning kan dedikeres mesterskabsforberedelserne - eneste forstyrrende element bliver Jukola - og vi er yderligere begunstiget af en kalender spækket med helligdage, hvilket muliggør at løberne kan planlægge efter længere ophold på ”djævleøen”.
Kodeordet for forberedelserne er kvalitet!"

Jakob Ødum uddyber: "Sjællandsk orientering og dermed EM-terrænerne er af en karakter som indebærer, at den tekniske/taktiske udfordring først manifesterer sig, når der løbes noget nær konkurrencefart eller hurtigere.
Derfor vil oplægget til træningerne være, at de skal gennemføres med høj intensitet og koncentration.
Kvalitet skal komme til udtryk således:
Høj kvalitet på banerne, - konkurrencelignende forhold.
Høj kvalitet på løberne, - vigtigt for inspiration og motivation.
Høj kvalitet på løbernes indstilling, - vigtigt for både løber og hold.
Høj kvalitet på udbyttet i form af efterfølgende diskussion og selvanalyse.
Vi vil stræbe efter at indstille vores orienterings-apparat på den hårfine balance mellem aggressiv orientering og kontrol. Hvor vi er bevidste om at angribe banen og samtidig er tilstrækkeligt på forkant, sådan at de små tidsgevinster kan høstes og de små tidstab elimineres."

Jakob slutter: "Når EM-træningen er gennemført, vil løberne stå med en sikker overbevisning om at en hvilken som helst sjællandsk orienteringsbane kan løses til perfektion! Landsholdet vil have en følelse af, at vi som hold og enkeltvis er bedre forberedt end alle andre og en længsel efter at komme i EM-startboksen og høre startbippene".

I det program, der nu er udsendt til landsholdsløberne indgår i alt 15 aktiviteter i perioden 1. maj frem til EM-testløbene den 11-13. juni. Omfattende - og det er da heller ikke hensigten, at den enkelte løber skal detage i alle aktiviteter. Programmet er en mulighed for at løber og træner med udgangspunkt i programmet kan sammensætte sig eget optimale træningsprogram.

Træningen vil være åben for eliten, dvs. løbere i forbundets bruttolandsholdsgrupper og løbere tilknyttet KC-Århus og KC-Farum.