Skip to main content

Samarbejdet med KC Århus og KC Farum forlænget

| Administrator | Nyheder 2004

De samarbejdsaftaler, der i 2002 blev indgået med henholdsvis Farum OK og OK Pan om oprettelsen og driften af forbundets 2 kraftcentre er nu blevet forlænget.

De samarbejdsaftaler, der i 2002 blev indgået med henholdsvis Farum OK og OK Pan om oprettelsen og driften af forbundets 2 kraftcentre er nu blevet forlænget.
Samarbejdet blev på et møde i Århus den 16. januar mellem repræsentanter fra de to kraftcentre, Team Danmark og forbundet evalueret.
Parterne blev her enige om at fortsætte samarbejdet i et perspektiv frem til udgangen af 2006, dog således, at der årligt gøres status over aktiviteten og samarbejdet.
Team Danmark støtter hver af de 2 kraftcentre med 50.000 kr om året.
Støtten er dog betinget af Team Danmarks fortsatte godkendelse af kraftcentrene og kraftcenterkonceptet i forbindelse med den årlige status.
Trænere er fortsat Søren Olsen i KC Farum og Thommas Hjerrild i KC Århus.
Der er kommet ny sportslig leder i begge KC'erne.
For KC Farum er det Jesper Damgaard
og for KC Århus er det Henrik Hinge.
Overordnet ansvarlig for træningsvirksomheden i de to kraftcentre er fortsat landstræneren.