Skip to main content

Ekstraordinært rep. møde aflyst

| Administrator | Nyheder 2003

Hovedbestyrelsen har besluttet at aflyse et planlagt ekstraordinært repræsentantskabsmøde 30. oktober. Mødet skulle have fastlagt et ændret kortreglement og en ny kortpolitik i DOF.

Hovedbestyrelsen har besluttet at aflyse et planlagt ekstraordinært repræsentantskabsmøde 30. oktober. Mødet skulle have fastlagt et ændret kortreglement og en ny kortpolitik i DOF.
Kortpolitikken og dens indflydelse på forbundets økonomi vil først blive frenlagt på det ordinære repræsentantskabsmøde 28.-29. februar 2004.
Forinden forventer arbejdsgruppen vedr. ny kortpolitik at kunne udsende uddybende materiale til klubberne og debattere emnet med klubrepræsentanter på kredsmøder. O-posten vil ligeledes behandle emnet - både i oktoberudgaven og de følgende nr.

På HBs vegne, John Aasøe