Skip to main content

Forslag til nyt ranglistereglement

| Administrator | Nyheder 2003

TKU har samlet indkomne forslag til reglementsændringer for ranglisterne sammen og sat dem op i et samlet forslag. De væsentlige ændringer er:

TKU har samlet indkomne forslag til reglementsændringer for ranglisterne sammen og sat dem op i et samlet forslag. De væsentlige ændringer er:

Senior- og juniorranglister

  • §5 udgår, dvs. der tilstræbes ikke længere ligelig fordeling af løbene mellem landsdelene
  • Konkurrenceudvalget vælger - efter indstilling fra Eliteudvalget - hvor mange og hvilke løb, der udgør ranglisten. §8 udgår, så der er ingen vejledende antal.
  • Pointfordelingen ændres, så den bliver: 50, 45, 41, 38, 36, 35, ... Dette giver i alt 40 bedst placerede får point mod i dag 45. Der skal altid gives startret til 15 mere end der uddeles ranglistepoint til.
  • Ved flere eliteklasser (E1, E2 osv.) gives der point "i halen" på E1 løberne med ekstra 1-5 point til de første 5 i E2.
  • Ranglisten er rullende. Den består til enhver tid af de senest 11 (9) afviklede løb, hvoraf 7 (5) er tællende for hhv. senior og juniorranglisterne. Ved evt. aflysning af en klasse, vil løbet være "ikke-eksisterende" i den berørte rangliste, dvs. antallet af løb og tællende løb ændres ikke (§11 og 13).
  • Efter årets sidste ranglisteløb udpeges årets vinder, som er den løber, der har opnået flest point i 7 (5) af årets ranglisteløb (§12). Som konsekvens af dette kan man risikere - ved aflysning af et eller flere løb - at årets vinder ikke er den førende løber på den rullende rangliste.

Stafetliga

  • Også her bestemmes antallet af løb af Konkurrenceudvalget efter indstilling fra Eliteudvalget. Der tilstræbes mindst 4 løb om året, hvoraf en mindre end antallet af løb er tællende, dog mindst 3.
  • I modsætning til ranglisterne ovenfor er der her tale om en stafetliga med eet officielt resultat om året, nemlig efter sidste afdeling. Ved evt. aflysning af en klasse tæller løbet ikke med som afviklet i den berørte klasse, og antallet af løb nedbringes derved med een.
  • Pointgivningen ændres, så den fortsat er den samme som for ranglisterne ovenfor.
  • Ved pointlighed ved slutningen af året vil det hold, der senest har opnået det højeste pointantal, blive placeret ove de(t) andet/andre. Dvs. "slutformen" tæller mere end hidtil, hvor det bedste enkeltpoint i løbet af året afgjorde placeringen.


Hele forslaget kan ses her. Der tages forbehold for fejl og misforståelser i ovenstående opremsning.

Der er kort tid til at kommenterer forslagene, da de skal behandles i Teknisk Udvalg og Lov- og reglementsudvalget i begyndelsen af november måned. Fredag d. 31. oktober er derfor sidste frist for fremsendelse af bemærkninger og ændringsforslag.