Skip to main content

HB-referat 2/2003

| Administrator | Nyheder 2003

Dagen før repræsentantskabsmødet var der HB-møde.

Dagen før repræsentantskabsmødet var der HB-møde.

På mødet blev der, som tidligere meddelt, truffet beslutning om, at dele den økonomiske risiko imellem klubberne og DOF, når der benyttes DOF-kort til åbne baner.

Læs nyheden herom under den 11. marts 2003. Her finder du også de nærmere regler for refusionsordningen.

På samme møde, besluttede hovedbestyrelsen at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal se nærmere på mulighederne for en modernisering af DOFs struktur.

Læs mere herom i referatet her - og i det vedtagne kommissorium her.