Skip to main content

Fremtidig kortpolitik

| Administrator | Nyheder 2002

NY KORTPOLITIK

NY KORTPOLITIK

Hovedbestyrelsen har ønsket at få belyst en række problemstillinger omkring fremtidens kortpolitik, herunder hvorledes flest mulige orienteringskort i fremtiden kunne printes i stedet for offsettrykkes.
En arbejdsgruppe nedsat af hovedbestyrelsen er fremkommet med en række anbefalinger til fremtidens kortpolitik, som hovedbestyrelsen gerne vil lægge ud til en bredere debat blandt forbundets medlemmer.

Arbejdsgruppen foreslår bl.a.

at der fremover kan benyttes farveprint eller farvekopi til trykning af løbskort til stævner på forbundets terminsliste undtagen til A1- og A2- stævner, hvor løbskortet indtil videre fortsat skal offsettrykkes.
Det er dog en forudsætning, at kvaliteten af kort og banepåtryk forinden godkendes både af den af DOF udpegede kortkonsulent og den ansvarlige stævnekontrollant.

at retten til fremstilling og salg af orienteringskort inden for DOF overdrages til forbundets klubber. I konsekvens heraf afskaffes den hidtidige opdeling i DOF-kort og Klubkort samt det hidtidige tilskud til korttegning.

Hele rapporten kan læses på Kortudvalgets hjemmeside under Nyheder http://home12.inet.tele.dk/dof-kort/Pages/Nyheder.html

Alle som har lyst til at kommentere rapporten og dens anbefalinger er velkommen til at indsende bemærkninger inden d. 15. november 2002 til DOF’s kontor.


Michael Dickenson
Formand for arbejdsgruppen