Skip to main content

Nyt reglement til KUM

| Administrator | Nyheder 2002

I weekenden den 11. og 12. maj afvikles den årlige Kredsungdomsmatch, KUM, i Sønderjylland. Børne- og Ungdomsudvalget har til lejligheden revideret reglementet for stævnet, så en række tvivlsspørgsmål er afklaret. Det nye reglement præciserer bl.a., at de

I weekenden den 11. og 12. maj afvikles den årlige Kredsungdomsmatch, KUM, i Sønderjylland. Børne- og Ungdomsudvalget har til lejligheden revideret reglementet for stævnet, så en række tvivlsspørgsmål er afklaret. Det nye reglement præciserer bl.a., at der er tale om vejledende vindertider (og ikke banelængder), at junioreliten er forhåndsudtaget, at kun løbere der normalt løber A-baner kan udtages og hvordan startrækkefølgen skal være.
Ved stafetten, der løbes som fem-mands hold på baner af forskellige sværhedsgrad og –længde, vil det fremover være pigerne, der starter og slutter stafetten i lige år, mens drengene så starter og slutter i ulige år. B&UUs begrundelse for forslaget er, at en del piger har været utilfredse med, at det altid er drengene, der får det sjove (dvs. starten) og det seriøse (dvs. slutningen).
Reglementsændringerne er beskrevet i et hæfte, der er sendt til alle klubberne i december måned, oplyser B&UU formand Henrik Thomsen.

Holdene til KUM er udtaget i Østkredsen og Sydkredsen, mens Nordkredsens er lige på trapperne.
Holdene kan ses her:
SK: http://www.balslev.anet.dk/sydungdom/k_u_m.htm
NK: http://www.baun.hjem.wanadoo.dk/
ØK: http://www.ingermann.dk/kum/kumnyt.asp?mode=news&id=185 (uofficiel side)