Skip to main content

Ny aftale med Skov- og Naturstyrelsen

| Administrator | Nyheder 2002

På vegne af DOF har Ole Husen underskrevet en ny aftale med Skov- og Naturstyrelsen (SNS) om løb i statens skove .

På vegne af DOF har Ole Husen underskrevet en ny aftale med Skov- og Naturstyrelsen (SNS) om løb i statens skove .

Ole Husen, formand for DOF, og fuldmægtig Arne Bondo-Andersen, Skov- og Naturstyrelsen, underskriver aftalen om adgang til statsskovene.
De kendte ”vildtlommer” bliver nu afløst af et mere omfattende begreb, nemlig naturzoner. Naturzonerne skal friholdes for postplacering og gennemløb, men større stier og veje kan accepteres som transport gennem områderne. Det er som noget nyt præciseret, at Naturzonerne må udgøre op til omkring 10% af skovarealet.
Det fremgår også af aftalen, at der enighed om både at tage hensyn til vildt og naturområder og give mulighed for orienteringsløb af en høj sportslig kvalitet.
Det er i øvrigt fastslået, at banelæggerne skal anvende principperne for naturvenlig banelægning.

Der skelnes i aftalen fortsat mellem meddelelsesløb og ansøgningsløb.
Meddelelsesløb er løb med et forventet deltagerantal under 125. Disse løb kræver ikke ansøgning, men skal blot meddeles skovdistriktet 14 dage før løbets afholdelse. Selvom man blot skal anmelde løbet, kan man ikke være sikker på at kunne afholde løbet, da der jo også er andre brugere, bl.a. andre o-klubber! Det er derfor vigtigt at være ude i god tid.
Ansøgningsløb er o-løb med mere end 100 deltagere. Ansøgning om afholdelse af disse løb skal indsendes samlet for det næste kalenderår allerede i juni.

Aftalen indeholder desuden forskellige begrænsninger på antallet af løb i maj og juni, regler for midlertidige lukninger efter større løb samt forståelse for, at løbene kan have begrænsninger på deltagerantallet afhængig af forholdene i den konkrete skov.

Endelig forpligtiger DOF sig til at lave en langtidsplanlægning for de store løb som mesterskaber, landskampe og etapeløb.