Skip to main content
Nyheder 2000

Nyheder 2000 - Nyeste

Ingen øget brugerbetaling i de private skove

Fra Dansk Skovforening har Ove Gasbjerg modtaget vedlagte brev:Fra Dansk Skovforening har Ove Gas...

Ranglisteløb

Der har lidt forvirring omkring årets forskellige ranglisteløb, hvilket har afstedkommet nogle ma...

Int. Ranglisteløb

For en god ordens skyld er her de forskellige internationale "ranglisteløb" i 2000. Bemærk at PWT...

Systemarbejde 7/2 kl. 19

Serveren , som DOFs netsted ligger på, skal have en ny disk sat i. Det betyder, at maskinen - og ...

Stor forventning til Hjelm Hede

Der er allerede 160 løbere tilmeldt Hjelm Hede på Søndag.Der er allerede 160 løbere tilmeldt Hjel...

Alternativet !

Der er kommet en ny hjemmeside ! Der er kommet en ny hjemmeside ! Det sker jo ofte, men her alli...

Vildsomme løbere på Hjelm Hede

Vi havde advaret ! Vi havde advaret ! Vi havde sagt det i forvejen ! Danmarks Urskov: Egekrattet ...

Klubskifte

Nu er det sikkert: Henrik Jørgensen og Mikkel Lund stiller op for Nydalen SK i internationale kon...

TV Midt-Vest på Hjelm Hede

Ovennævnte station var med 2 optagevogne til langdistance-O-løb søndag ved Skive. Reportagen blev...

Årets Orienterer

Det bliver offentliggjort i dag, hvem der vandt afstemningen om årets orienterer. Resultatet offe...