Skip to main content

Ingen øget brugerbetaling i de private skove

| Administrator | Nyheder 2000

Fra Dansk Skovforening har Ove Gasbjerg modtaget vedlagte brev:

Fra Dansk Skovforening har Ove Gasbjerg modtaget vedlagte brev:

"Kære Ove Gasbjerg

Vedr.: Brugerbetaling i de private skove

Foranlediget af nogle uheldige sammenblandinger i dagspressen om publikums adgang og brugerbetaling, vil jeg gerne understrege, at der i Skovforeningen ikke er tanker, planer eller ønsker om at ændre den gode aftale Skovforeningen har med DOF og DIF.

Jeg kan selvfølgelig kun gætte på, hvorfor sammenblandingen er sket:

Miljø- og energiminister Svend Auken sagde den 25. januar i TV, at begrundelsen for, at samfundet skal støtte det private skovbrug efter stormfaldet er, at der er offentlig adgang til disse skove.

Det er vigtigt at understrege, at hjælpen til skovene ikke er en betaling for adgangen, men alene en betaling for at etablere mere varierede og stabile skove, som publikum hellere vil se. Og disse kulturer er dobbelt så dyre som de kulturer, der blot overholder skovlovens minimumskrav.

Skovforeningens direktør Jan Søndergaard blev interviewet om adgang og betaling på baggrund af ministerens udsagn, og hér nævnte han dels den gratis adgang til skovene, dels eksempler på adgang, der i dag er omfattet af brugerbetaling. Han nævnte vores aftale, skovbørnehaver, paint-ball, jagt m.v. som eksempler herpå.

Dette er blevet til en meget uheldig sammenblanding, idet det blev refereret som om Skovforeningen nu ville intensivere brugerbetalings-tanken, måske endog overfor de etablerede brugere.

Dette er forkert. Skovforeningen har ingen planer herom.


Med venlig hilsen
DANSK SKOVFORENING


Hans M. Hedegaard"