Skip to main content

Eliteklubforum 11. juni

| Carsten Lausten | Nyheder

Eliteudvalget vil gerne invitere til Online Eliteklubforum

Tirsdag d. 11. juni kl. 19.30

Dagsordenen vil dels bestå af en aktuel status på elitearbejdet efter sidste års store omorganisering, samt kigge fremad mod en revision af DOFs eliteplan for 25-28. Her håber vi på at få input til planen.

Foreløbig dagsorden

  1. Status ved landstræner Tue Lassen
  2. Orientering om Team Danmarks Støttekoncept 2025-28
  3. Eliteplan for DOF (tidsplan, indhold, fokusområder etc.)
  4. Evt.

Tilmelding i o-service