Skip to main content

Nytårshilsen fra HB

| Carsten Lausten | Nyheder

Dansk Orienterings-forbunds fokus for 2024

Rigtigt godt nytår til alle i og omkring orienteringssporten!

Vi står overfor et spændende år, hvor ikke alt er som det har været. Der er store forandringer på vores eliteområde, som trods hårde økonomiske prioriteringer ser ud til at lande godt. Vi ser også fortsat lidt fald i medlemmer og dalene deltagelse i aktiviteter, ligesom gennemsnitsalderen på vores medlemmer formentlig har taget et nøk op. Vi arbejder på at vende dette og 2024 skal være året, hvor tendenserne begynder at gå den anden vej. Det betyder at vi fra hovedbestyrelsen side lægger op til at vi bliver meget målrettede på de største opgaver, så vi med fælles kræfter skaber grundlaget for ny fremgang på de vigtige områder.

På udviklingsmødet i november med hovedbestyrelsen, udvalgsformænd og nogle af de ansatte konstaterede vi, at vi havde været ret gode til at nå de ønskede mål for 2023. Målsætningerne for de seneste år har ikke ændret sig væsentligt, men vi ønsker et skærpet fokus på den største udfordring for Dansk Orienterings-Forbund:

 Tiltrækning og tilknytning af nye medlemmer i orienteringssporten

Det fører til følgende tre overordnede målsætninger som hænger tæt sammen og formentlig rækker længere frem end 2024:

  • Vi skal tiltrække og tilknytte flere børn og voksne til sporten.
  • Vi skal arbejde på at tilpasse vores sport til fremtidens generationer og livsformer.
  • Vi skal øge deltagelsen i vores aktiviteter for både medlemmer og ikke-medlemmer.

Indsatser og forslag til fokuseringer i klubberne, er udsendt til klub- og udvalgsformænd men kan også ses her under hovedbestyrelsens dokumenter 

Vi har i Dansk Orienterings-forbund en tradition for godt samarbejde imellem forbund, kredse, klubber og ansatte. Fra hovedbestyrelsens side har vi dels aftalt, at de ansatte justerer prioriteringerne lidt og så vil vi tage dialogen med alle i andre, så vi sikrer gode aktiviteter i klubberne. Hvis vi skal flytte noget i forhold til vores udviklingsønsker og -behov, kræver det at alle hjælper til og arbejder i samme retning.

Jeg glæder mig til at høre jeres input på møder eller mere uformelt.

Poul Mouritsen

Formand

Dansk Orienterings-Forbund