Skip to main content

Eliteløbere med interesse for deltagelse i landsholdsaktiviteter i 2024, skal udfylde interessetilkendegivelse

| Camilla Bevensee | Nyheder

Efter Eliteklubforum i onsdags er de sidste justeringer for landsholdssetup’et næste år nu faldet på plads.

Som følge af klubbernes indspil er der kommet en ændring ift. deltagerbetaling på de to World Cup runder i hhv. Italien og Finland. Her var der som udgangspunkt planlagt med differentieret deltagerbetaling for hhv. løbere på støtteniveau A og alle andre. Fordi man ikke ønsker at der skal gøres forskel på vilkårene når man er blevet udtaget til at repræsentere Danmark til mesterskaber, så er der nu i stedet blevet en delvis deltagerbetaling for alle deltagere på de to World Cup runder på hhv. 3.800 kr for World Cup i Italien og 3.300 kr. for World Cup i Finland.

Dette er den eneste ændring der er sket ift. det der er beskrevet i de dokumenter der ligger på DOFs hjemmeside. Dokumenterne opdateres med ændringen i løbet af de næste dage. Her vil der også blive lagt et dokument op som giver et overblik over næste års aktiviteter (samlinger/træningslejre/mesterskaber) for 19 år og opefter, og se hvor langt planlægningen er kommet.

For at kunne holde priserne så lave som muligt på landsholdets aktiviteter, ved at booke i god tid, har landstræner Tue Lassen behov for at vide hvor mange der skal med på de forskellige aktiviteter.

Alle samlinger og træningslejre er åbne for deltagelse for eliteløbere uden for landsholdsgrupperne over 19 år, men for at kunne deltage, kræver det at man som atlet udfylder følgende tilmelding og interessetilkendegivelse senest søndag d. 10. december. Løbere i landsholdsgrupper skal også udfylde skemaet så landsholdsledelsen har det fulde overblik.

Udfyld interessetilkendegivelsen her: Tilmelding og interessetilkendegivelse til landsholdsaktiviteter 2024