Skip to main content

Klubber kan søge om inflationsstøtte til økonomisk udsatte børn

| Camilla Bevensee | Nyheder

Danmarks Idrætsforbund har modtaget midler fra Social- og Boligstyrelsen med det formål at støtte børn i familier, som på grund af inflationen og stigende energipriser er økonomisk og socialt vanskeligt stillede. Derfor kan foreninger, som er medlem af et specialforbund under DIF, nu søge tilskud hos DIF’s Inflationspulje.

Hvad kan der søges til?
Puljen kan søges til støtte til bl.a. 

  • udstyr
  • kontingent
  • deltagelse i turneringer og camps for børn, hvis forældre er økonomisk udfordrede.
  • afholdelse af sociale aktiviteter i foreningen, der har til formål at rekruttere og sikre en stærkere tilknytning for børn fra udsatte familier.

De sociale aktiviteter kan med fordel involvere både børn, forældre og frivillige for at styrke det sociale sammenhold og sørge for de nære relationer mellem forældre og forening.

Der kan søges om individuelle tilskud
Som klub kan I søge om individuelle tilskud til diverse tiltag for børn, hvis forældre er økonomisk udfordrede, og som har brug for støtte til rekvisitter, beklædning/udstyr, kontingent eller til at deltage på stævner/camps/foreningsrejser.

Klubber kan søge om tilskud til målrettede tiltag i foreningsregi
Søger man som klub tilskud til målrettede tiltag, kan der være tale om interne camps og aktiviteter i foreningsregi, men også tiltag i samspil med eksempelvis skoler, boligsociale helhedsplaner eller øvrige foreninger. Disse tiltag kan danne grundlag for at flere børn bliver en del af foreningslivet og oplever dets fællesskab. Tilskud til afholdelse af målrettede tiltag er afhængig af, at man kan dokumentere, at aktivitetens målgruppe primært er børn fra vanskeligt stillede familier.

Der kan søges om tilskud til sociale aktiviteter i foreningsregi
Klubber kan søge om tilskud til interne sociale tiltag i foreningsregi, der har til formål at styrke fastholdelse i foreningen gennem eksempelvis fællesspisning med holdet, samt forældregruppen og de frivillige trænere. Der kan også ydes tilskud til forældremøder med nye børn og forældre med fokus på den gode modtagelse. Tilskud til afholdelse af sociale aktiviteter er afhængig af, at man kan dokumentere, at aktivitetens målgruppe primært er børn fra vanskeligt stillede familier.

Praktisk info
Puljen kan kun søges af foreninger, som er medlem af et specialforbund under DIF, og den bevilgede støtte skal primært anvendes til børn og unge under 18 år.

Det er vigtigt, at foreninger udviser sparsommelighed i deres ansøgninger, samt at oplysningerne, som meddeles til DIF, kan dokumenteres.

Sådan søger man som klub
Tilskud fra DIF’s Inflationspulje søges ved at udfylde et online ansøgningsskema. Læs mere via dette link, hvor I også finder selve ansøgningsskemaet: DIF's Inflationspulje

Flere informationer?
Nærmere oplysninger om puljen kan fås hos DIF get2sport-konsulent Mads Nygaard Tolsgaard, via mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller på tlf.: 93 83 45 31.

OBS: Puljen kan kun søges af foreninger.