Skip to main content

Repræsentantskabsmøde med interessante oplæg, hædringer og besættelse af flere vigtige poster

| Camilla Bevensee | Nyheder

Holbæk OK blev Årets Klub og modtog hædren ved repræsentantskabsmødet lørdag.

Da Dansk Orienterings-Forbunds repræsentantskab i går, lørdag d. 4. marts, mødtes i Idrættens Hus i Brøndby, var der spændende oplæg på programmet udover de sædvanlige punkter til mødet, med både besøg fra DIF og Sport Event Danmark udefra. Stævnelederne med ansvar for henholdsvis det sportslige og frivillige, sponsorer og WOC Tour, Flemming Jørgensen og Per Eg Pedersen, fra WOC 2022-organisationen, kogte et fantastisk VM ned til et minimum af en fortælling, og både nyt logo og ny hjemmeside blev præsenteret af forbundets kommunikationsansvarlige.

Dagen startede med et oplæg fra DIF's bestyrelsesmedlem Rikke Rønholt Albertsen, som satte fokus på den grønne omstilling og bæredygtighed, og den unikke position idrætten har i forhold til at bidrage til at udviklingen går i den rigtige retning. 

"Vi kan noget i sportens verden, som man ikke kan i særligt mange andre brancher; vi kan nå folks hjerter og ændre deres opfattelse. Idræt er følelser og begejstring, og vores stjerner inspirerer mennesker hver gang de præsterer," lød det fra Rikke Rønholt Albertsen, bestyrelsesmedlem DIF.

Efter en velsmagende tur i frokostbuffetten og en spændende beretning fra VM-stævnelederne, overtog en Judy Jakobsen fra Sport Event Danmark opmærksomheden, for at fortælle forsamlingen, hvor 35 forskellige klubber var repræsenteret, hvor stor en betydning de store mesterskaber og stævner, som VM, EM og World Cups i orienteringsløb, har for lokalområdet og Danmark som værtsland. 

"Vi har været partner på en række af mesterskaber og store orienteringsstævner i Danmark igennem de sidste 15 år. Det er altid en fest, og i sommer i Trekantområdet var ingen undtagelse. Vi er klar hvis I er klar," lød det fra Judy Jakobsen. 

Rikke Rønholt Albertsen fra DIF's hovedbestyrelse holdt oplæg om bæredygtighed.

Nyt logo og ny hjemmeside

Der har over en længere periode været varmet op til en opdatering af forbundets visuelle udtryk, og i det sene efterår sidste år, blev et nyt logo vedtaget, mens arbejdet med at forny forbundets hjemmeside så småt blev sat i værk. Logoet er udviklet af Tisvilde Hegn OK's egen Tenna Nørgaard, der er professionel grafiker og har været i historiebøgerne for at samle en lang og flot tradition for sport i naturen op og tage den med i det nye logo. Hvordan udviklingen af logoet, der løbende implementeres på forbundets platforme, har været, kan man læse mere om i juni-nummeret af magasinet Orientering.

Logoet er allerede en del af den nye hjemmeside, som også blev præsenteret for repræsentantskabet ved Camilla Bevensee, kommunikationsansvarlig i DOF. Hjemmesiden går i luften på do-f.dk-domænet i løbet af marts måned, når de sidste detaljer er på plads og de brugere fra kredse og udvalg, der bruger forbundets hjemmeside i deres arbejde, har fået testet den. Der er fokus på at tiltrække nye og præsentere orienteringssporten mere lækkert og letforståeligt på den nye side, og målet er også at flere af forbundets indgange bliver lagt ind under siden, så den også får en samlende funktion i forhold til forbundets platforme. 

"Vi har været igennem en periode hvor der har været en knopskydning af sider med indhold, der har peget på orienteringssporten fra forskellige sider, men med den nye hjemmeside, har vi mulighed for at samle nogle af de indgange under én. Uddannelsesplatformen er i gang med at blive flyttet over på samme system, Orientering Online bliver også nedlagt som selvstændigt site og vi får kapacitet til at have stævnesider som fx WOC 2022-siden liggende, så vi også sparer på udgifter til IT. Det bliver også muligt at etablere et meget mere ensartet udtryk visuelt, så vi bliver lettere genkendelige både for medlemmer og nye," fortæller Camilla Bevensee. 

Valg til hovedbestyrelsen

På trods af de mange spændende oplæg, var højdepunktet til mødet, besættelsen af nogle poster, der for flere af dem, har været vakante alt for længe. Mangeårigt medlem af hovedbestyrelsen, Kjeld Arrildsen, formand for OK Vendelboerne, valgte at stille sin plads til rådighed til fordel for en foryngelse af holdet, der udgør den politiske ledelse af Dansk Orienterings-Forbund. I stedet blev det 29-årige medlem af OK Gorm og løber på militærlandsholdet, Nina German Najbjerg, indstillet og uden modkandidater valgt ind. 

Medlem af hovedbestyrelsen med fokus på børn og unge området, Heidi Holmberg, var på valg i år, og da hun valgte ikke at genopstille, indstillede hovedbestyrelsen nyligt valgte kredsudvalgsmedlem i Sydkredsen og medlem af OK HTF, Merethe Haahr Francis, der blev valgt ind uden modkandidater.

Valg af områdeformænd

Flere af DOF's fire centrale udvalg, der repræsenterer de fire hovedområder i forbundets arbejde, har stået uden formænd eller kun været besat midlertidigt i løbet af de sidste par år, men det blev der rådet bod på ved mødet i Idrættens Hus i går. Igennem en lille rokade, hvor netop afgåede hovedbestyrelsesmedlem Heidi Holmberg overtog formandsposten for Børn og Unge udvalget fra Ulrik Staugaard, der blev indsat på posten sidste år, og som i stedet besatte den vakante plads som formand for eliteudvalget til gårsdagens møde. Således blev to udvalg udstyret med gode formandskandidater, og hovedbestyrelsen blev desuden udstyret med bemyndigelse til at besætte de to ledige formandsposter på Klub og Facilitetsområderne. Ifølge formand Poul Mouritsen, er der allerede en dialog i gang med en mulig kandidat til klubudvalget, og en eventuel besættelse af posten vil blive offentliggjort når den er på plads. 

Hædringer og ærestegn

Et andet højdepunkt ved årets repræsentantskabsmøde, var udnævnelsen af de to 'priser', der endnu ikke var uddelt for 2022, nemlig 'Årets klub' og 'Silvablokken'. Sidstnævnte går på tur mellem kredsene, der uddeler den tunge pris til et medlem, der igennem mange år har lagt en stor indsats på både klub- og kredsniveau, og i år var det Sydkredsens tur. Kredsudvalgsformand Susanne Højholt remsede en lang liste af bidrag og præstationer op, og til sidst faldt femøren for en af de tilstedeværende WOC 2022 stævneledere, nemlig Per Eg Pedersen, der kunne modtage den kunstfærdige pris fra sin klubkammerat. 

Årets klub gik til en forening i vækst, der har udvist en gevaldig energi og fortagsomhed i 2022, både på børn og ungeområdet og i forhold til klubudvikling, og de to fremmødte fra Holbæk OK, havde nok luret motivationen for invitationen, de stillede i hvert fald op i deres flotte blå klubdragter til overrækkelsen. Hele motivationen for udnævnelsen til Årets klub, kan læses i referatet fra repræsentantskabsmødet, der kommer op på hjemmesiden i løbet af den kommende uge.

Per Eg Pedersen modtog Silvablokken, der blev overrakt af Sydkredsens kredsudvalgsformand, Susanne Højholt.

Der blev uddelt to ærestegn ved årets repræsentantskabsmøde, til afgående hovedbestyrelsesmedlem Kjeld Arrildsen, OK Vendelboerne, og til tidligere kredsudvalgsformand i Nordkredsen, tidligere formand og medlem af børn og ungeudvalget, Claus Poulsen. Motivationen for begge udnævnelser kan læses i referatet, der lægges op i løbet af den kommende uge, her

Kjeld Arrildsen får overrakt DOF's ærestegn af formand Poul Mouritsen.