Skip to main content

Offentlig høring af urørt skov

| Nina Hoffmann | Nyheder

Suserup Skov 1100

 

Tilbage i juni 2021 blev udpegelse og overordnede retningslinjer for ca. 19.000 hektar vedtaget. Der er nu udarbejdet forvaltningsplaner for de 22 skove udpeget til urørt skov. Se om det har betydning for jeres klub!

Det er muligt at indsende høringssvar fra nu og frem til 29. august 2022.

Se nærmere på Naturstyrelsens hjemmeside: Høring af forvaltningsplaner

Vi har fra forbundets side tidligere indsendt høringssvar til hele forslaget om urørt skov og sender derfor ikke endnu et høringssvar.

Det er de enkelte skove, som der nu er udarbejdet forvaltningsplaner for, og det er disse, der er i høring. Se derfor om klubbens skove er med blandt de første 22 skove.

Der er lavet forvaltningsplaner for følgende skovområder:

 •        Skindbjerglund
 •        Farumskovene
 •        Gentofteskovene
 •        Jægersborg Hegn
 •        Pinseskoven, København  
 •        Rude Skov
 •        Store Hareskoven og Nørreskoven
 •        Ørnbjerg Mølle
 •        Boserup Skov
 •        Myrdeskov
 •        Nejede Vesterskov
 •        Klinteskoven
 •        Kobskovene
 •        Nordskoven
 •        Vesterskov
 •        Augustenborg Skov
 •        Rise, Søst og Langbjerg Skov, Aabenraa  
 •        Søgård Skov
 •        Svinkløv Klitplantage
 •        Stagsrode Skov
 •        Lindet Skov og Hønning Plantage
 •        Skagen Plantage

Der er lagt op til at friluftslivet kan fortsætte uændret, men skoven ændrer sig med mere diffus skov og flere våde områder, og der kan komme flere indhegninger, hvilket kan betyde dårligere muligheder for vores sport.

Derfor opfordrer vi til, at I overvejer at fremsende høringssvar.

Høringssvar kan indsendes via Høringsportalen: Forslag til 22 forvaltningsplaner for urørt skov på Naturstyrelsens arealer

Uanset om I selv indsender et høringssvar, vil vi gerne have et overblik over, hvilke mulige konsekvenser forvaltningsplanerne kan have på jeres brug af skovene. Send derfor en mail til Nina Hoffmann, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., med oplysning om, hvilke skove, og hvor meget og til hvad, de bliver brugt. Det skal ske inden den 17. august, så det kan nå at komme med i det høringssvar, DIF indsender.

Den politiske beslutning om urørt skov kan der ikke ændres på.

Samtidig med ovenstående høring, er der en anden høring i gang omkring udpegning af de næste 29.000 ha urørt skov. Derfor kan det samlede antal skove, som er udpeget som urørt skov, have stor betydning for den enkelte klub, og geografisk er det områder med mange statsskove, som får ny urørt skov. Denne anden høring har svarfrist den 24. august.

Se nærmere på Naturstyrelsens hjemmeside: Høring af urørt skov.

Høringssvar kan indsendes via Høringsportalen: Forslag til yderligere ca.29.000 ha ny urørt skov på Naturstyrelsens arealer

/Skovudvalget i DOF