Skip to main content

Nye ansigter skal forløse ny strategi i DOF

| Nyheder 2021

Fra årsskiftet træder en række nye ansigter ind som ansatte i Dansk Orienterings-Forbund. De skal bidrage til den nye strategi, der er lagt for DOF, og som flugter med aftalerne, der er indgået med forbundets samarbejdspartnere i Danmarks Idrætsforbund og Team Danmark.

DOF skal i de kommende år bruge flere kræfter på klubliv, uddannelse og have mere fokus på de lokale børne- og ungeindsatser. Der skal fortsat satses på skov- og naturarbejdet og videreudvikles på forbundets grønne profil, og eliten skal også i de kommende år arbejde for at udvikle det gode elitemiljø og de flotte præstationer ved internationale mesterskaber.

Til gengæld vil DOF lægge mindre vægt på skole, kommunikation, korttegning og det internationale arbejde.

Til at føre de nye indsatser ud i livet har forbundet nu i alt ansat 5 konsulenter i samme team, men med hver deres specialer og fokus:

johanne gydesen

Johanne Valbjørn Gydesen skal arbejde som udviklings- og klubkonsulent i en halvtidsstilling fra Aarhus – naturligvis i tæt koordination med forbundets øvrige ansatte. Johanne er uddannet i statskundskab og har blandt andet arbejdet i spejderbevægelsen og hos kollegerne i Dansk Skiforbund. Hun kommer primært til at samarbejde med klubberne i den vestlige del af landet, og vil også have særligt øje på kommunesamarbejde, andre sportsgrene og frivillighed.

Anne Marie Kamilles1

Carsten Lausten er ansat som udviklings- og klubkonsulent i en stilling på 40 % fra Odense, således at han deler sin tid mellem det Fynske Idrætsforbund og DOF. Carsten har et langt cv inden for sportens verden – han har blandt andet tidligere været sportschef i DOF og er nuværende formand i eliteudvalget. Han vil primært stå for opfølgning på klubberne i den østlige del af landet og samtidig arbejde med de tekniske dele af orientering, frivillighed og events.

Camilla Bevensee 2

Camilla Bevensee er ansat som udviklings- og kommunikationskonsulent i en halvtidsstilling fra Aarhus. Hun har i de seneste år løst en lang række arbejdsopgaver for DOF og får også i den kommende tid en bred arbejdsportefølje: Blandt andet kommunikation og vedligehold/opdatering af alle vores platforme, redaktør på vores Magasin (som i dag), udvikling og opdatering af en kommende uddannelsesplatform.

Ninahoffmann

Nina Hoffmann er ansat som udviklings- og naturkonsulent i en fuldtidsstilling og skal arbejde ud fra sekretariatet i Brøndby. Nina vil fortsat være tovholder for vores skovkontakt og koordinering af arbejde mellem udvalgene Kort og Skov, samt være ansvarlig for forbundet ny grønne profil. Endvidere vil Nina arbejde med B&U-området som ansvarlig for samarbejde mellem klubberne og SkoleOL/Skoleorientering og ikke mindst være primær tovholder for vores Find vej i Danmark-tilbud landet over.

emma klingenberg

Emma Klingenberg fortsætter i sin stilling som udviklings- og børne/ungekonsulent. Hun vil have fokus på børne- og ungearbejdet ude i klubberne, herunder udnyttelse af muligheder ved samarbejde med kommuner omkring SkoleOL og skoleorientering.Emma er pt. på barsel og har overdraget en del af opgaverne til Astrid Ank Jørgensen indtil sommeren 2022.

På eliteområdet har der været bred opbakning fra løbere, eliteudvalg og Team Danmark til at fortsætte med samme team. Derfor er vi glade for at det nuværende setup med Anders Bachhausen (sportschef), Tue Lassen og Jeppe Ruud (Landstrænere), Allan Jensen (Landstræner MTBO), Astrid Ank Jørgensen (U18 og juniorlandstræner, samt barselsvikar B&U) også har sagt ja til at tage en ny tørn for forbundet og vores elite.

Flemming Nørgaard fortsætter som kort- og uddannelsesansvarlig for vores kortkonsulenter, og Iben Valery fortsætter som redaktør på vores magasin Orientering. 

Omlægningen til den nye strategi betyder også, at Jakob Tolborg fra årsskiftet ikke længere er en fast del af konsulentteamet, hvor han i de seneste fire år blandt andet har uddannet og løftet klubbernes brug af sociale medier til et langt højere niveau med fokus på rekruttering. Til gengæld bliver Jakob tilknyttet som selvstændig konsulent med sin ekspertviden i sociale medier, der skal komme DOF og klubberne til gode.

Erling Thisted stopper i DOF efter seks år som udviklings- og kommunikationskonsulent, hvor han har højnet forbundets kommunikationsindsats – både internt og eksternt. Erling har blandt andet sikret en effektiv kommunikation omkring landsholdets mange flotte resultater i perioden og været med til at forløse 2020-strategien om mere offensiv brug af video og billeder på sociale medier.