Skip to main content

Formænd for ”Børn og Unge” og ”Klub” på plads

| Nyheder 2021

 

DOF’s hovedbestyrelse har valgt Claus Poulsen, Silkeborg OK som formand for området Børn og Unge og Tina Samsø Udholm, Aalborg OK som formand for området Klub.

De to områder er en del af forbundets strategiske arbejde i de kommende år. Den endelige struktur for DOF’s strategi 2022-2025 ventes at falde på plads i den kommende tid og præsenteres herefter her på forbundets hjemmeside.

Formandsposterne var på valg ved repræsentantskabsmødet i marts uden at der blev valgt formænd for områderne. Til gengæld fik HB bemyndigelse af repræsentantskabet til at udpege formænd for de to områder.

Den nye B&U-formand Claus Poulsen har som tidligere formand i Nordkredsen også taget del i HB’s arbejde i en årrække indtil sommeren 2020.

Han skriver følgende om sin nye opgave:

Jeg ser først og fremmest en opgave i at arbejde med realisering af målene i strategiaftalen 2022-25 med DIF. Jeg har ingen aktier i de aftalte strategier, men vækst i antallet af aktive unge og i antal klubber med træningstilbud for børn og unge, samt at bidrage til klubbernes arbejde med at sikre gode børnemiljøer, er opgaver, som jeg vil glæde mig til at arbejde med i nært samarbejde med DOF’s medarbejdere og de mange frivillige i klubber og i kredsene. I TBU (Træning af Børn og Unge) har vi et rigtigt godt fundament for arbejdet.

Desuden skal arbejdet koordineres med klubudviklingsområdet, og der er vigtige samarbejdsflader i forhold til Eliteudvalget. Samarbejdet skal være konstruktivt og rart og tillidsbaseret.

Ungdomsarbejdet har 3 spor: at være fødekæde for fremtidens elite, at forankre mange unge til en livsvarigt kærlighedsforhold til orienteringssporten som den foretrukne motionsform, samt ikke mindst også at sikre tilgangen til fremtidens klubledere og ledere i kredsenes ungdomsarbejde og ungdomsudvalg.

- Det skal være nemt at være frivillig

Tina Udholm skriver følgende om sin nye rolle.

I Klubudvalget vil vi arbejde for at det er nemt og motiverende at være frivillig. Det skal ske ved, at der udvikles en kompetenceportal hvor klubberne nemt kan få adgang til både vejledninger, videoer, e-læringskurser, webinarer, online-kurser og fysiske kurser. Samtidig skal det sikres at DOF kan yde support til udvalgte kompetenceområder ved DOF’s ansatte, et frivilligkorps rekrutteret fra klubber og udenfor DOF. Derudover skal der aktivt arbejdes med samarbejde og erfaringsudveksling mellem klubberne.

Det skal også være nemmere at være klub. Derfor skal der gennemføres procesanalyser på de IT-værktøjer og processer som stilles til rådighed for klubberne og som de forventes at anvende. Analyserne foretages med henblik på at optimere samarbejdet mellem DOF og klubberne.

Endelig skal de mange aktiviteter, der er i klubberne, fastholdes og videreudvikles for at fastholde og tiltrække medlemmer. Aktiviteterne skal ligeledes være synlige og tilgængelige for nye og kommende medlemmer og andre naturaktive.

Jeg har en baggrund som klubleder siden 2017, en faglig baggrund i IT-branchen og nu ansat hos DGI som digital foreningskonsulent. Jeg arbejder med at hjælpe klubber til at anvende digitalisering for et gøre det nemmere at være frivillig, for at klubberne bliver synlige og tilgængelige. Jeg glæder mig til at bruge mine kompetencer og energi på at arbejde for ovenstående strategi, som jeg personligt synes er den helt rigtige retning for DOF på klubområdet.

På repræsentantskabsmødet i marts blev følgende i øvrigt valgt til områdeformænd for en et-årig periode.

Stævne og Reglement – Erik Nielsen, Amager OK

Skov – Ole Husen, Farum OK

Kort – John Holm, OK Pan Aarhus

Elite – Carsten Lausten, Odense OK