Skip to main content

Klubledermøde 3/2022

| Torben Seir | Østkredsen - Nyheder

Der indkaldes hermed til Klubledermøde i Østkredsen mandag d. 7. november 2022.

Mødested:
OK Roskildes klubhus, "Nordpilen", Bjældevej 20, 4000 Roskilde
Mødedato/tid: Mandag den 7. november 2022, kl. 17:30 - 21:00
Mødeindkaldte: Repræsentanter fra alle klubber i Østkredsen - ikke nødvendigvis klubformændene! Hver klub må stille med én eller flere repræsentanter
Spisning: Mødet indledes med fællespisning. Den egentlige dagsorden begynder kl. 18:30.
Dagsorden: Dagsorden - er klar på denne side omkring d. 24. oktober:
Dagsorden
Bilag: Liste med ledige løb 2023-27
Referat: Offentliggøres ca. 1 uge efter mødet
Tilmelding: Via O-Service
Sidste tilmelding: Lørdag den 5. november kl. 24:00