Skip to main content

Ungdoms Workshop - Østkredsen - 6. oktober 2022

| Torben Seir | Østkredsen - Nyheder

Der er meget der fungerer rigtig godt i Østkredsen og dens klubber. Der er mange steder, hvor der laves rigtigt gode aktiviteter. Der er også ting der kan blive bedre, for eksempel i forhold til samarbejdet om kredsens børn og unge arbejde.

Sammen skal vi på denne dag komme med nogle ideer til initiativer der kan gøre det lidt federe at være ungdomsløber i Østkredsen, så man får lyst til at deltage i flere aktiviteter, og ikke mindst får flere gode venner på tværs af klubberne.

Det skal vi prøve at blive skarpere på, til en workshop, hvor Børn- og ungekonsulent Astrid Ank Jørgensen og klubkonsulent Carsten Lausten vil være tovholdere.

Der findes økonomiske midler i kredsen til at iværksætte nye initiativer.

Se programmet for dagen og oplægget her (PDF).

Det er gratis at være med. Tilmelding i o-service.

Vi glæder os til at se jer!

//
Astrid Ank Jørgensen, Børn og Unge konsulent 
Carsten Lausten, Klubudviklingskonsulent