Skip to main content

Klubledermøde 1/2021

| Torben Seir | Nyheder 2021

Referatet fra klubledermødet mandag d. 25. januar 2021 er nu offentliggjort.
Tak fro det store fremmøde!

Mødested:
Visuelt møde via Microsoft Teams - dvs. over internettet.

Mødet tilgåes ved at trykke på et link, som fremsendes efter tilmeldingsfristens udløb. Ingen tilmeling - intet link og ingen deltagelse.

Det er tilstræbt at mødet kan afholdes inden for en 1 1/2 time.

Begyndere kan læse følgende udmærkede vejledning fra Københavns kommune omkring Teams møder - Vejledning

NB! Der vil være mulighed for afprøvning af om forbindelse, kamera og lyd fungerer søndag d. 24. januar mellem kl. 20:00-20:30. Samme link som fremsendt til mødet anvendes.  
Mødedato/tid: Mandag den 25. januar 2021, kl. 19.00 - ca. 20.30 
Mødeindkaldte: Repræsentanter fra alle klubber i Østkredsen - ikke nødvendigvis klubformændene! Hver klub må stille med én eller flere repræsentanter
Spisning: Nej  
Dagsorden: Dagsorden: Dagsorden
Bilag: Østkredsen - Beretning 2020
Bilag: Træningskoncept a la CoronaCup
Referat: Referat Klubledermøde 1/2021
Bilag 1: Deltagerliste
Bilag 2: Træningskocept a la CoronaCup (udsendt med dagsordenen)
Tilmelding: Via O-Service (når mødet er oprettet på O-service)
Sidste tilmelding: Lørdag den 23. januar kl. 24:00
Aflysning: Evt. aflysning vil blive offentliggjort på denne side og i O-service