Skip to main content

Klubledermøde 1/2020

| Torben Seir | Østkredsen - Nyheder

 Klubledermøde 1/2020 mandag d. 27. januar 2020 i Roskilde OK's Klubhus. Referatet er nu offentliggjort.

Mødested: Roskilde OK's klubhus, "Nordpilen" Bjældevej 20, 4000 Roskilde
Mødedato/tid: Mandag den 27. januar 2020, kl. 17.30 - 22.00
Mødeindkaldte: Repræsentanter fra alle klubber i Østkredsen - ikke nødvendigvis klubformænd! Hver klub må stille med én eller flere repræsentanter
Spisning: Mødet indledes med spisning. Den egentlige dagsorden begynder kl. 18.30
Dagsorden: Dagsorden
Bilag 1 - SM-klasser og medaljer 2020 (oplæg)
Bilag 2 - Beretning for Østkredsen 2019
Bilag 3 - Det mobile depot(er) (oplæg) 
Bilag 4 - Proces for tildeling af SM‐ og DM‐arrangementer i Østkredsen
Referat: Referatet
Bilag 1 - Deltagerliste
Bilag 2 - Vinterens Klub - Ballerup OK
Bilag 3 - Kriterier for tildeling af Mesterskabsløb i Østkredsen
Bilag 4 - SM - Klasser og medaljer for 2020
Bilag 5 - Ledige mesterskabsløb pr. 27/1-2020
Bilag 6 - Plan 2025 - præsenteret af DOF's formand
Bilag 7 - Østkredsen - Formandens beretning for 2019
Bilag 8 - Østkredens - Kortudvalgets beretning for 2019
Bilag 9 - Reglement 2021 - Processen
Bilag 10 - De mobile depot(er) - Det nye kredsdepot
Tilmelding: Via O-Service. Husk også at angive om du kommer til spisningen
Sidste tilmelding: Lørdag den 25. januar kl. 24:00