Skip to main content

Klubledermøde Øst - 2/2019

| Torben Seir | Østkredsen - Nyheder

Der indkaldes hermed til klubledermøde mandag d. 17. juni 2019 i Roskilde OK's klubhus.
- Dagsordenen er nu offentliggjort!

Mødested: Roskilde OK's klubhus, "Nordpilen" Bjældevej 20, 4000 Roskilde
Mødedato/tid: Mandag den 17. juni 2019, kl. 17.30 - 22.00
Mødeindkaldte: Repræsentanter fra alle klubber i Østkredsen - ikke nødvendigvis klubformænd! Hver klub må stille med én eller flere repræsentanter
Spisning: Mødet indledes med spisning. Den egentlige dagsorden begynder kl. 18.30
Dagsorden: Dagsorden: Dagsorden
Bilag pkt. C: Outdooridræt i Danmark
Bilag pkt. D: Plan2025 proces - fra Walther Rahbek, Formand DOF
Bilag pkt: H: Langtidsterminslisten (sidste udgave)
Referat: Referatet er offentligøres på denne side ca. 1 uge efter mødet
Tilmelding: Via O-Service. Husk også at angive om du kommer til spisningen
Sidste tilmelding: Lørdag den 15. januar kl. 24:00