Skip to main content

Klubledermøde ØST - 4/2018

| Torben Seir | Østkredsen - Nyheder

Referat med tilhørende bilag er nu offentliggjort. 

 

Mødested: Roskilde OK's klubhus, "Nordpilen", Bjældevej 20, 4000 Roskilde
Mødedato/tid: Mandag den 5. november 2018, kl. 17.30 - 22.00
Mødeindkaldte: Repræsentanter fra alle klubber i Østkredsen - ikke nødvendigvis klubformænd! Hver klub må stille med én eller flere repræsentanter
Spisning: Mødet indledes med spisning. Den egentlige dagsorden begynder kl. 18.30
Dagsorden: Dagsorden: Østkredsen Klubledermøde 4/2018
Bilag, pkt. G2: Langtidsterminslisten
Bilag, pkt. H1: Forslag til ændringer i DOF’s Fod-O reglement 2019
Referat: Referatet er nu offentliggjort - læs det her: Referat
Bilag 1: Deltagerliste
Bilag 2: Efterårets klub - PI København
Bilag 3: Frivillighed i O-klubberne
Bilag 4: Intensivkurser for voksne
Bilag 5: Reglementsændringer 2019 - opsummering
Tilmelding: Via O-Service. Husk også at angive om du kommer til spisningen
Sidste tilmelding: Lørdag den 3. november kl. 24:00