Skip to main content

OCAD videokurser med Kristian Kærsgaard

Kristian Kærsgaard fra OK Sorø har lavet 15 små videokurser, hvor man kan lære om specifikke dele af korttegningsprogrammet ‘OCAD’. Du kan se en eller flere videoer i rækkefølge fra 1-15 eller i vilkårlig orden.

Alle videoerne er fra 2022 og er lavet i OCAD 9

VIDEO TUTORIAL 1: GØR MOSER NEMMERE AT LÆSE

I den første video viser han, hvordan det bliver nemmere at læse en mose med tilhørende grøft, hvis man deler den op i mindre dele.


VIDEO TUTORIAL 2: TEGNING LANGS ET ANDET OBJEKT

I denne video viser Kristian Kærsgaard Hansen hvordan man tegner langs et andet objekt, får dem til at hænge perfekt sammen – og i øvrigt sparer en hel del klik undervejs.


VIDEO TUTORIAL 3: AT KLIPPE ET HUL OG UDFYLD

I den tredje video viser Kristian Kærsgaard Hansen, hvordan man klipper hul i et areal – og udfylder det med et enkelt klik.

VIDEO TUTORIAL 4: DASHE OG RENDERING

Den fjerde video i Kristian Kærsgaard Hansens kursus-række tager fat på et kendt emne – problemer med signaturer, der støder sammen på uheldige måder. Det kan blive til et regulært mareridt.

Det kan man heldigvis ‘dashe’ sig ud af – men man skal være opmærksom på, at der er forskel på, hvordan tingene ser ud på en skærm og på print.

VIDEO TUTORIAL 5: GRAFISK GENERALISERING (AFSTANDE MELLEM GENSTANDE)

Den femte lektion står Jens Frandsen for, og han tager fat i et af de helt klassiske udfordringer, som alle korttegnere bliver mødt af: At man ikke altid tegner tingene præcist som de er, fordi kortet så vil være ulæseligt.

Men er nødt til at forsimple eller lave en ‘grafisk generalisering’ for at gøre kortet læsbart. Konkret flytter han en indhegning og laver hul i en hugning for at få plads til andre ting på kortet.

VIDEO TUTORIAL 6: KLIP ET STYKKE UD AF EN FLADE

Kristian Kærsgaards videokursus fortsætter med en lille ny serie. Denne gang om at klippe et stykke ud af en flade.

I næste video viser Kristian, hvordan man henter et baggrundskort fra kommunens website og får det til at passe med resten af skoven.

VIDEO TUTORIAL 7: LÆG NYT BAGGRUNDSKORT IND

I denne video viser Kristian Kærsgaard hvordan man kan lægge et nyt baggrundskort ind. I det konkrete tilfælde har han fundet et opdateret luftfoto på kommunens hjemmeside, som skal skæres til og så indpasses.

Det lyder kompliceret, men her viser han, hvordan du kan gøre det på 5 minutter.

VIDEO TUTORIAL 8: RAMMER OG GRAFISKE ELEMENTER

Det kan synes som en detalje, men orienteringskort ser altså bedre ud med en ramme omkring, og med forskellige grafiske elementer sat ind, fx signaturer og signaturforklaringer. Det kan man gøre både i Condes og OCAD. Her viser Kristian Kærsgaard, hvordan man gør det i OCAD.

VIDEO TUTORIAL 9: RETNING PÅ MØNSTRE

Der er to typer af retninger: Retninger på genstande, og så retninger på areal – mønstre.

Genstande kan man justere retninger på med det alm. drejeværktøj, hvor man angiver en %-sats man vil vende tingene med (det er det lille cirkelsymbol i menuen).

Men hvis du skal vende retningen på fx gennemløb eller retningen på de tværstribede mønstre på arealer der er løbbare i flere niveauer, så skal du bruge den “simple” pil i menuen. Her viser Kristian Kærsgaard hvordan du gør det.

VIDEO TUTORIAL 10: HJÆLPEKURVER

Hjælpekurver er et fint redskab til at fremhæve de signifikante, men lidt mindre dele af terrænet.

I denne video viser Kristian Kærsgaard også, at man skal også passe på ikke at overgøre det – og hjælpekurver oven på hjælpekurver er et no-go.

VIDEO TUTORIAL 11: FALSK PARALLELITET

I denne video viser Kristian Kærsgaard hvordan man fjerner “falsk parallelitet” med dash-værktøjet.

Som bonus viser han, hvordan man slår elementer sammen og hvordan man tæller antallet af objekter af bestemte typer på kortet.

VIDEO TUTORIAL 12: HUGNINGER OG GENNEMLØBELIGHED

I denne video gennemgår Kristian Kærsgaard forskellen på hugninger og stier, for der er som bekendt forskel.

Og så viser han, hvordan kortnormen for relativt kort tid siden er blevet opdateret, så man kan tegne hugninger med forskellig gennemløbelighed.

VIDEO TUTORIAL 13: LAV EGNE SIGNATURER

I denne video viser Kristian Kærsgaard, hvordan man kan lave sige egne signaturer. Men, hvad kan man egentlig bruge det til, for vi skal jo følge de faste normer?

Jo, i Sorø OK har de indført en signatur for “tirsdags-sten” som er de sten man godt kan bruge til træningsløb, men som skal gøres usynlige, hvis man arrangerer en divisionsmatch på samme kort.

Man kan også bruge funktionen til at indføre special-signaturer som gør tegneprocessen nemmere.


VIDEO TUTORIAL 14: FIND GRØFTERNE MED 25-CENTIMETER-KURVER

Normalt er 25-centimeter-kurver alt for detaljerede til at man bruger dem til ret meget under korttegningen.

Men i denne video viser Kristian Kærsgaard, hvordan han bruger dem til at (gen)finde en grøft, der var blevet væk og får gjort placeringen af både grøfter og spange (små broer) mere præcis.

VIDEO TUTORIAL 15: KLIPNING OG UDFYLDNING AF HULLER

Den femtende og sidste video-tutorial fra Kristian Kærsgaard, viser en variant af noget, vi har været forbi tidligere: Hvordan du klipper huller i et område og udfylder det, så man præcist fanger de rigtige kanter.

Naturvenlig banelægning

Husker du at lægge baner, som tilgodeser skovens plante- og dyreliv?


Find inspiration til klubarbejdet

Bliv flere medlemmer

Det er sjovest at være flere i et klubfællesskab.

Men for de nye, der kommer og prøver orienteringsløb første gang, kan der være lang vej fra man første gang hører om o-løb til man melder sig ind i den lokale klub.

Kunsten er at finde en måde, hvor klubben kan hjælpe de nye til at komme godt i gang og føle sig velkomne i fællesskabet.

Find inspiration her:

Gør jeres arrangementer grønnere

Bæredygtige stævner

I dansk orientering tager vi ansvar i den grønne omstilling og løsningen af klimakrisen.

Som arrangør af et orienteringsstævne kan du være med til at bidrage til den grønne dagsorden.

Har du f.eks. overvejet nogle tiltag inden for transport, forplejning og materialer, I kan afprøve til det næste stævne, klubben står for?

Ved at gøre få ting anderledes kan vi gøre en forskel.