Skip to main content

Stævneledelse og reglement

Gode stævner er helt afgørende i dansk orientering. Det er her, fællesskabet dyrkes, når vi mødes på tværs af klubber og kredse, konkurrerer, udveksler erfaringer og skaber relationer.

Især stævneledere og -kontrollanter har en kernerolle i stævnernes planlægning og afvikling.

Find inspiration og nyttig viden til det næste stævne, du er ansvarlig for, her på siden.

Gode råd til stævneledere

Hvilken rolle har man som stævneleder, og hvad er det godt at være opmærksom på?

Hør Lars Thestrup fra DOF’s Stævne- og reglementsudvalg give en række gode råd til dig, der skal være stævneleder, i videoen nedenfor.

Værd at vide om ændringerne i

DOF's Fod-O Reglement 2023

Hør Lars Thestrup fra DOF’s Stævne- og reglementsudvalg præsentere de overordnede ændringer, som er gældende i DOF-s Fod-O reglement fra 2023, i videoen nedenfor.

Find DOF's reglementer for orienteringsstævner

DOF's reglementer for hhv. fod-orientering og mountainbike-orientering beskriver regler og retningslinjer for afvikling af konkurrencer.

Stævner for alle?

Gør stævnerne til en god oplevelse for nye i sporten

Som ny orienteringsløber er det til stævnerne, man opdager, hvor mange gode oplevelser, der venter én udover klubbens egne træninger.

Men det kan være svært at være ny til et stævne, for der er mange rutiner, man ikke kender til og som måske kan virke indforståede.

Klubberne er rigtig gode til at hjælpe nye godt i gang, men som stævnearrangør kan man også hjælpe med til, at nye i sporten får et godt første møde med de større stævner.

Hør Annette fra Horsens OK fortælle om sine oplevelser til det første stævne, hun var til, i videoen nedenfor.

Forslag til at gøre stævner mere attraktive og tilgængelige for en bredere kreds:

 • INDBYDELSE OG INSTRUKTION

  Sørg for, at indbydelse og instruktion er til at læse og forstå for nye i sporten

 • KOMMUNIKATION

  Kommunikér om stævnet op til dets afholdelse på en måde, som besvarer de spørgsmål, en ikke-rutineret orienteringsløber måtte have

 • MØDESTED

  Beskriv tydeligt, hvor der er parkering og stævneplads, så det er nemt at finde for en, der ikke har været i området før.

 • STÆVNEKONTOR

  Gør det tydeligt, at man kan henvende sig i stævnekontoret, hvis man har spørgsmål om stort og småt i forbindelse med afvikling af stævnet

 • SKILTNING

  Markér tydeligt, hvordan man f.eks. finder fra stævneplads til startområde

 • STARTOMRÅDE

  Sørg for, at de frivillige i startområdet er klædt godt på til at hjælpe nye godt i gang

Find vejledninger til stævner

Hvordan er det nu lige med publicering af resultatlister, medajleafgift og klubsamarbejder?
Og hvad er værd at vide som banekontrollant og jury?

DOF har udgivet en række vejledninger til orienteringsstævner, som du kan finde her:


Find inspiration til klubarbejdet

Bliv flere medlemmer

Det er sjovest at være flere i et klubfællesskab.

Men for de nye, der kommer og prøver orienteringsløb første gang, kan der være lang vej fra man første gang hører om o-løb til man melder sig ind i den lokale klub.

Kunsten er at finde en måde, hvor klubben kan hjælpe de nye til at komme godt i gang og føle sig velkomne i fællesskabet.

Find inspiration her:

Gør jeres arrangementer grønnere

Bæredygtige stævner

I dansk orientering tager vi ansvar i den grønne omstilling og løsningen af klimakrisen.

Som arrangør af et orienteringsstævne kan du være med til at bidrage til den grønne dagsorden.

Har du f.eks. overvejet nogle tiltag inden for transport, forplejning og materialer, I kan afprøve til det næste stævne, klubben står for?

Ved at gøre få ting anderledes kan vi gøre en forskel.