Skip to main content

Ansvarlig idræt i Dansk Orientering

Ansvarlig idræt handler om at fremme sunde sportsmiljøer med gode holdninger og værdier, f.eks. i forhold til kost, krop og mental sundhed.

Foto: Aldis Toome

Læs Dansk Orienterings-Forbunds ernæringspolitik

Sund kost er god restitution

Orientering på højeste internationale og nationale niveau stiller store krav til fysisk præstationsevne. Dette fordrer en stor træningsbelastning hos atleten over lang tid.

Elitearbejdet i Dansk Orienterings-Forbund tager udgangspunkt i en sund tilgang til eliteidræt, hvor arbejdet med atleterne skal sikre sundhed og trivsel både under og efter en elitekarriere. Målrettet og seriøs træning over lang tid kræver særlig opmærksomhed på energiindtag, kropssammensætning og restitution.

DOF tror på at atleterne kan opnå deres højeste niveau og fastholdes i idrætten gennem gode vaner i et åbent og inkluderende miljø, hvor der aktivt arbejdes med at nedbryde tabu om kost, kropssammensætning, vægt og spiseforstyrrelser. DOF ønsker et miljø hvor det er legalt at arbejde med, og tale om, optimering af kost, kropssammensætning og vægt. 

Bliv klogere på vægt og kropssammensætning

Spiseforstyrrelser i idrætten

VÆGT OG KROPSSAMMENSÆTNING HAR STOR BETYDNING I DE FLESTE SPORTSGRENE,
OG DET KAN SKE, AT ATLETER UDVIKLER ET FORSTYRRET FORHOLD TIL KOSTEN.

Inden for konkurrence og eliteidræt er det vigtigt at være opmærksom på tegn på forstyrret spisning og andre tidlige tegn på udvikling af en spiseforstyrrelse. På denne side finder du information om forstyrret spisning, Relativ energimangel i sport - REM-S og vigtig viden om forebyggelse af spiseforstyrrelser i eliteidræt. Siden henvender sig til dig, som er atlet, træner, forælder eller på anden måde er engageret i idrættens verden.

Både Team Danmark og DIF har samlet ressourcer til forbyggelse og handling i forbindelse med spiseforstyrrelser, og arbejder sammen om at støtte forbund og foreninger i arbejdet med det svære område. Se en samlet oversigt over Team Danmark og DIF's indsatser og initiativer i forhold til spiseforstyrrelser her.

Team Danmark - Spiseforstyrrelser og eliteidræt

På Team Danmarks side om spiseforstyrrelser, kan man blive klogere på risikovurdering, opmærksomhedspunkter og handlemuligheder i forbindelse med spiseforstyrrelser, og finde mere viden og ressourcer, til håndtering og italesættelse af emnet.

DIF - Råd til atleter og trænere

DIF har samlet deres ressourcer i form af e-læring, en hjælpelinje, en folder og undersøgelser af spiseforstyrrelser i idrætten, på en side, hvor trænere og atleter kan søge rådgivning. E-læringskurset om spiseforstyrrelser er gratis at tage, og kræver blot en profil.

Tre gode ting at kende

Kender du Medicin-app'en fra Anti Doping Danmark?

Ønsker du at undersøge, om der er dopingstoffer i medicin, kan du bruge appen ’Anti Doping Danmark’.

Du kan søge i al medicin på det danske marked, som er godkendt af Lægemiddelstyrelsen, samt indholdsstoffer i medicinen.

I appen kan du ligeledes gemme din medicin i en overskuelig liste. På den måde kan du hurtigt finde din medicin og få information, hvis information om din medicin eller medicinens status ændrer sig. Læs mere og download appen til henholdsvis Android i Google Play og til iOS i App Store, her:

Følger du Team Danmarks etiske kodeks for konkurrenceidrætten?

I henhold til Lov om Eliteidræt skal Team Danmark i samarbejde med Danmarks Idrætsforbund udarbejde et etisk grundlag for dansk konkurrenceidræt. 

Konkurrenceidrætten er bygget op omkring skrevne og uskrevne etiske spilleregler som eksempelvis fairplay og respekt samt ordentlig opførsel i og uden for konkurrence.

Principperne i kodekset omhandler værdier, holdninger og handlinger inden for konkurrenceidrætten, som ikke er reguleret ved lov eller via nationale og internationale regler. Læs hele kodekset, her:

Whistleblowerordningen EliteSupport

Efter en række sager i eliteidrætten blev der vedtaget en ny eliteidrætslov i 2021, hvor det blandt andet blev politisk bestemt, at der skulle oprettes en funktion, hvor Team Danmark-støttede eliteatleter, trænere og andre kunne henvende sig, hvis de oplever uacceptabel adfærd i forbindelse med deres aktiviteter i forbundsregi. Funktionen modtager henvendelser fra 1. juni 2023.

Hvis man som Team Danmark-støttet eliteatlet, træner eller andet ønsker at henvende sig vedrørende krænkende adfærd eller problemer med trivsel i forbundsregi, kan man anmelde på www.elite-support.dk eller på telefon 72 240 240. Telefonen er åben mandage og fredage 9.30-11.30 samt onsdage 17.00-19.00.


Sund og helbredsmæssig forsvarlig idræt

Kend dopingreglerne

Doping er et anerkendt problem i eliteidræt, og DOF tager kraftigt afstand fra alle former for doping. DOF arbejder ligeledes gennem oplysning for en ren sport, hvor værdier som ærlighed, fair konkurrence, sundhed og respektfuld omgang med hinanden prioriteres højt.

DOF's holdning er, at ønsker man, uanset niveau og alder, at blive bedre, sker dette igennem hård og seriøs træning. Hård træning kræver særlig opmærksomhed på tilstrækkelig energiindtag og god kvalitet af restitution.

DOF tager afstand fra overflødigt indtag af kosttilskud. Udøvere og ledere på DOF's landshold er forpligtet til at være bekendt med og følge reglerne om doping. 

Alle DOF’s trænere og ledere tager kraftig afstand til doping, og vil under ingen omstændigheder medvirke til doping. Ved kendskab til doping, vil DOF kontakte relevante myndigheder med information herom. 

Trygt og godt samvær

Sund idræt sammen

Dansk Orienterings-Forbund stræber efter at alle bliver behandlet med respekt og værdighed, så den enkelte kan medvirke og deltage i klubbens, kredsens og forbundets arbejde med hele sit potentiale.

DOF vil derfor arbejde for et chikanefrit samværsmiljø ved at sikre at samværsreglerne er kendt af alle udøvere, trænere, ledere og forældre, reagere umiddelbart, passende og retfærdigt på alle henvendelser og udpege og uddanne personer, der kan kontaktes for information og råd. 

Vi vil regelmæssigt revurdere samværspolitikken, dens regler, procedurer og praksis. 

Samværspolitikken omfatter alle medlemmer i klubber under DOF, det være sig udøvere, trænere og ledere på alle niveauer og i alle funktioner, uanset om disse er lønnede eller ulønnede, ligesom politikken dækker alle situationer i relation til samvær om træning, lejre, kurser, konkurrencer og møder.  

Tag kontakt, hvis du har brug for hjælp!

Har du brug for hjælp eller sidder du med spørgsmål til antidoping, kost og ernæring eller sunde eliteidrætsmiljøer, kan du kontakte sportschef Anders Bachhausen på mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller på tlf.: 61 78 35 76.

Har du brug for hjælp til eller handler dine spørgsmål om børne- og ungemiljøer i klubberne, kontakt da udviklingskonsulent og U18 landstræner Astrid Ank Jørgensen på mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller på tlf.: 22 84 21 70.

Find kurser og ressourcer

Bliv klogere og få styr på reglerne

Der findes mange muligheder for at blive klogere på kost, restitution, antidoping og ordentlige samværsforhold. Herunder kan du se et udvalg af muligheder for e-læring. 

Anti Doping Danmark - Gratis kurser om antidoping i konkurrenceidrætten samt om unge, krop og trivsel

Ved hjælp af Anti Doping Danmarks e-læringskurser er det muligt at få viden om en række emner, der relaterer sig til antidoping samt unge, krop og trivsel. 

Programmerne på e-læringsportalen fører dig ved hjælp af små videoer, faktatekster og opgaver gennem grundlæggende viden inden for de enkelte kursers emner. 

Det er gratis at deltage i kurserne, og du deltager ved at oprette et login. Team Danmark tilbyder en række kurser, som du kan se en oversigt over her:

DIF - E-læring om spiseforstyrrelser og seksuelle krænkelser i idrætsforeninger

Med kurset om spiseforstyrrelser, klæder DIF ledere og trænere på til at kunne forebygge og handle på spiseforstyrrelser om kulturen omkring kost i idrætsmiljøet.

Med kurset om seksuelle krænkelser, klæder DIF ledere og trænere på til at kunne forebygge og handle på seksuelle krænkelser af børn og unge i idrætsforeninger.

Begge kurser er gratis, men kræver at man opretter en bruger og logger ind. Der findes en lang række kurser på DIF's e-læringsplatform, se dem her: