Skip to main content

Lær at finde vej

Orientering handler om at finde vej med brug af kort og kompas, og du lærer at tage selvstændige beslutninger ud fra hvem du er og hvad du er god til.

Her på siden finder du information og henvisninger, der kan få dig godt i gang med orientering.

Kom godt i gang med orientering

Hvordan gør man?

Orientering handler om at finde vej ved hjælp af kort og kompas. Et bestemt antal poster er indtegnet på et kort, og udgør en bane. Denne skal gennemføres i den rigtige rækkefølge, og hurtigst muligt. I den traditionelle udgave af orientering anvendes et specialtegnet symbolkort, som det er vist til højre.

Posternes placering er i midten af de violette cirkler på kortet. Trekanten viser start og dobbeltcirklen mål.

Hvordan ser en post ud?

En post på en orienteringsbane er næsten altid markeret med en trekantet "skærm" i let stofmateriale.
Hver side af skærmen er orange og hvid.

Når du har fundet posten, skal den "stemples", enten med en klippetang eller ved hjælp af elektronisk tidtagning. I begge tilfælde er der monteret en kontrolenhed på posten.

Ved kontrol med klippetænger, klipper du i postens felt på kortet. Ved elektronisk kontrol bruger du en medbragt "brik" til at registrere posten med.

Lær at finde vej

I DOF's udgivelse "Lær at finde vej" får du en intro til orienteringssporten og kortlæsning.

Her beskrives også betydningen af kortets farver, signaturer og målestoksforhold.

Læs mere her:

Orienteringstræning i en klub

Når du melder dig ind i en orienteringsklub, får du ikke kun adgang til en hel masse løb og træninger året rundt.

Du får også muligheden for hele tiden at dygtiggøre dig og lære mere. Både gennem undervisning ved dygtige trænere og andre erfarne løbere, og ved at sparre med dine øvrige klubkammerater om de oplevelser og erfaringer, I har haft med en bane.

Du lærer hele tiden nyt, og du bliver også en del af fællesskabet omkring sporten.

Lær at læse et kort

Orienteringskortets farver og signaturer

Kort, der skal bruges til orienteringsløb, er helt særlige kort, som er mere detaljerede end almindelige vejkort og digitale kort som fx Google Maps. For at kunne læse et orienteringskort, skal du ligesom ved alle andre kort, vide hvad de forskellige farver og symboler, kaldet signaturer, betyder. Du skal altså vide hvad det der ligner farvede klatter, streger og symboler på kortet, betyder ude i virkeligheden

Signaturerne på kortet kan groft inddeles i fem forskellige farver:

Sort
Ofte menneskeskabt - men også f.eks. sten eller klipper. Stier, veje og hegn er noget af det første, man lærer at orientere efter.

Grøn
Jo tættere skoven er, jo mørkere grøn er kortet. Helt hvid betyder, at skoven er let at løbe gennem, men at der stadig er træer.

Gul
Gult betyder mere eller mindre åbent. Jo mere gult, jo mere åbent, og en fodboldbane er en helt mørkegul firkant. Er der hvide eller grønne prikker i det gule, er der spredt bevoksning.

Blå
Blå betyder vand, som grøfter, åer, søer, brønde osv. Moser kan man ofte passere - med risiko for våde fødder. Hvis en mose, dam eller å ikke kan passeres, er der en sort kant rundt om.

Brun
Landskabet - huller, skrænter, højdekurver. Det, som beskrives med den brune farve, er de sikre og "langtidsholdbare" ting på kortet - men kurver er også noget af det sværeste at lære at orientere efter.

Orienteringskort tegnes efter en international kortnorm, et sæt regler for korttegningen. Det sikrer at kort tegnes ens over hele verden. Kortnormen bestemmer, hvordan kortene skal tegnes og hvilke signaturer, der skal benyttes på kortet. Det er derfor muligt for dig at læse og forstå et orienteringskort uanset hvor i verden du deltager i orientering.

Kort til orientering fås normalt i målestoksforhold 1:7.500, 1:10.000 eller 1:15.000. Det betyder at 1 cm målt på kortet er henholdsvis 75, 100 eller 150 meter i terrænet. Til særlige discipliner som eksempelvis sprint, benyttes kort i målestok 1:3.000 eller 1:4.000.

Kortene udgives og administreres af klubberne efter aftale med korttegnerne. Orienteringskort er beskyttet af lov om ophavsret og må derfor ikke kopieres. Det er muligt at få tilladelse til kopiering ved at kontakte den klub der ejer kortet, og prisen for brug aftales med klubben.


Få svar på dine første spørgsmål

Hvad er orientering?

Orienteringsløb er for aktive i alle aldre

En sport for hele familien

Til åbne løb og stævner, kan både børn, forældre og bedsteforældre prøve orienteringsløb til samme arrangement, på ruter der passer til alle, med forskellige længder og sværhedsgrader.

I Danmark arrangeres der årligt knap 150 åbne stævner, der optages på forbundets stævnekalender. Disse stævner er åbne for alle medlemmer af klubber under Dansk Orienterings-Forbund. Du behøver ikke at have licens eller medlemskab for at prøve orienteringsløb. Stævnekalenderen er tilgængelig her:

Hvem er Dansk Orienterings-Forbund?

Et forbund der vil fremad

Dansk Orienterings-Forbund er en demokratisk opbygget sammenslutning af 70 klubber med lidt flere end 7.000 medlemmer. Forbundet er et specialforbund under Danmarks Idrætsforbund. Forbundet er nationalt medlem af Friluftsrådet og internationalt af International Orienteering Federation. På eliteområdet samarbejder vi med Team Danmark, indplaceret som verdensklasseforbund.

Historie - Dansk Orienterings-Forbund blev stiftet i 1950, da orienteringsløberne valgte at træde ud af Dansk Ski- og Orienterings-Forbund, som indtil da havde haft samme organisation.