Skip to main content

Skovtilladelse på Naturstyrelsens arealer

Når man ønsker at afholde orienteringsløb, om det er træning eller konkurrence, i et skovområde under Naturstyrelsen, kræver det en skovtilladelse.

Alt efter hvilken aktivitet det drejer sig om, er der forskellige tilladelser, og her på siden kan du blive klogere på hele processen.

Få styr på reglerne for Naturstyrelsens arealer

Skal jeg have tilladelse til min aktivitet?

Langt de fleste aktiviteter på de statsejede naturområder kræver hverken tilladelse eller betaling. Det gælder uanset antallet af deltagere i arrangementet.

Du behøver ikke søge om tilladelse til fx en stilfærdig skovtur, der ikke indebærer afmærkninger eller brug af særligt udstyr. Og arrangementet må gerne annonceres offentligt.

Der skal søges tilladelse til aktiviteter, hvor det direkte fremgår af lovgivningen fx til erhvervsmæssige aktiviteter og træning af dyr. For visse aktiviteter, der normalt kræver tilladelse, har Naturstyrelsen fjernet kravet om tilladelser helt eller delvist.

Sådan søger du om tilladelse

Er du i tvivl om, om dit arrangement kræver tilladelse, bør du kontakte Naturstyrelsens lokalenhed. For de fleste arrangementer kan du regne med hjælp til at finde egnede steder på Naturstyrelsens arealer samt tidspunkter.

Hvis du indsender en ansøgning om en aktivitet, vil du modtage svar med begrundelse for tilladelse eller afslag. I vurderingen af om du kan få tilladelse, indgår hensynet til andre skovgæster, beskyttelse af skovens dyr, fredninger m.v. Hvis du får afslag, vil der være en begrundelse herfor. Du skal søge senest 14 dage før aktiviteten, men gerne før.

På Naturstyrelsens hjemmeside finder du en fuld liste med eksempler på aktiviteter, der kan kræve tilladelse.

Få styr på hvilke tilladelser, der er relevante for arrangører af orienteringsaktiviteter

Tilladelser til orienteringsløb og stævner

Afmærkning, orienteringsløb mv. - relevant for postudsætning
Afmærkning, opsætning af poster m.v. kræver tilladelse fra Naturstyrelsen. Alle poster skal være afmærkede med tydelige kontaktoplysninger. For orienteringsløb indenfor aftalen mellem Dansk Orienteringsforbund og Naturstyrelsen følges aftalens regler.

Hvis du anvender materiale, som forekommer naturligt på stedet eller naturligt forsvinder i løbet af få dage, så skal du ikke have tilladelse. Materialet må kun bestå af materialer, som nedbrydes let (f.eks. karton og sejlgarn). Du må ikke bruge søm, plaststrimler, metal, maling o. lign. Posterne mv. skal dog være tydeligt mærkede med arrangørens navn (f.eks. organisation og afdeling) samt dato for arrangementet.

Naturstyrelsens medarbejdere har ret til når som helst at fjerne poster, der ikke er afmærkede.

Lyd og lys - relevant for planlægning af stævneplads
For ikke at genere andre brugere, dyr og fugle skal Naturstyrelsen altid give sin tilladelse, hvis du vil udvise støjende adfærd, fx ved at benytte radio, musikapparater, højtalere, musikinstrumenter o. lign. på støjende måde, eller hvis du vil bruge projektører eller andet stærkt lys.

Nataktiviteter - relevant for arrangører af natløb
Aktiviteter, som kræver tilladelse om dagen, kræver også tilladelse om natten, dvs. mellem solnedgang og kl. 6.

Sportsarrangementer og stævner mv. - relevant for arrangører af træningsløb og konkurrencer
Sportsarrangementer kræver altid tilladelse. For at der er tale om et sportsarrangement skal både forståelsen af ”sport” og ”arrangement” være opfyldt. Sport omfatter fysiske aktiviteter af et vist omgang, som er bevidste, målrettede, planlagte, strukturerede; aktiviteterne udøves indenfor faste regler, altid med et element af konkurrence og ofte med brug af særligt udstyr eller redskaber.

Kendetegnende for et arrangement er, at det skal være organiseret eller planlagt, idet almindelige forsamlinger ikke kræver tilladelser. Desuden skal et arrangement have en entydig og identificerbar ansvarlig arrangør, der er over 18 år.

En begivenhed på sociale medier med alene en opfordring til at deltage anses ikke for at være et arrangement.

DOF og Naturstyrelsen har desuden indgået en aftale om regler for løb, aktiviteter og arrangementer på Naturstyrelsens arealer.

Hjælp til arrangementer

Hvis du ønsker hjælp til dit arrangement, kan du kontakte Naturstyrelsens lokale enhed - gerne senest en måned før arrangementet.

Find inspiration til klubarbejdet

Bliv flere medlemmer

Det er sjovest at være flere i et klubfællesskab.

Men for de nye, der kommer og prøver orienteringsløb første gang, kan der være lang vej fra man første gang hører om o-løb, til man melder sig ind i den lokale klub.

Kunsten er at finde en måde, hvor klubben kan hjælpe de nye til at komme godt i gang og føle sig velkomne i fællesskabet.

Her finder du masser af gode eksempler og inspiration.

Gør jeres arrangementer grønnere

Bæredygtige stævner

I dansk orientering tager vi ansvar i den grønne omstilling og løsningen af klimakrisen.

Som arrangør af et orienteringsstævne kan du være med til at bidrage til den grønne dagsorden.

Har du f.eks. overvejet nogle tiltag inden for transport, forplejning og materialer, I kan afprøve til det næste stævne, klubben står for?

Ved at gøre få ting anderledes, kan vi gøre en forskel.