Stævne- og Reglementsudvalget arbejder ud fra følgende fem strategiske målsætninger:

1. "Styr på reglementer og publikationer"
Hovedsigtet er at skabe overblik og struktur i DOF's stævnereglementer og øvrige stævnerelaterede publikationer samt løbende sikre, at disse reglementer og publikationer er opdaterede, brugbare og let tilgængelige.

2. "Styr på løbsudbud og terminslister"
Hovedsigtet er, kontinuerligt at aftale terminslisten for A-stævner på plads for en 4-årig periode, herunder at O-service er opdateret skovlukninger bekendtgjort samt kortkontrollanter og bane- og stævnekontrollanter er udpeget.

3. "Styr på stævnerne"
Hovedsigtet er at sikre en høj kvalitet på A-stævner i DOF ved blandt andet at uddanne og certificere stævnearrangører og- kontrollanter samt banelægger og -kontrollanter.

4. "Styr på erfaringsindsamling og vidensdeling"
Hovedsigtet er at få sat erfaringsopsamling og vidensdeling i DOF regi i system med henblik på at sikre høj stævnekvalitet gennem læring.

5. "Styr på IT"
Hovedsigtet er fra centralt hold at sikre udvikling og forankring af IT-løsninger for derved at sikre høj stævnekvalitet gennem understøttelse af DOFs klubber i forbindelse med planlægning, gennemførelse og opfølgning på A-stævner.

Du kan læse referaterne fra møderne i Stævne og Reglement-området.

Sekretariatet

Dansk Orienterings-Forbund
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Email: dof@do-f.dk
Tel.: (+45) 4326 2740

Send en mail

Bogholderiet

Dansk Orienterings-Forbund
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby

Bankkonto:
SparNord, reg. nr. 9385
konto nr. 1465756639

IBAN nr.:
DK9890151465756639

BIC/SWIFT CODE:
SPNODK22

Findveji.dk på facebook

Sponsorer

Cowi
Trimtex
Sportident
Løberen
Silva
Klinik
Godik
Sportlyzer
Grafisktrykcenter
MacUrth

Organisationer og partnere

Nordea-fonden
International Orienteering Federation
Team Danmark
Dansk Skole Idræt
Sport Event Denmark
Naturens Dag
DIF
Aktiv året rundt