Skip to main content

Online kursus i klubudvikling

Danmarks Idrætsforbund har udviklet et gratis online-kursus for klubledere, bestyrelsesmedlemmer og ildsjæle i idrætsforeningerne.

Gennem 5 moduler, som kan tages i valgfri rækkefølge, får man inspiration til at skabe udvikling i foreningen.

Læs om kursets 5 moduler her

Modul 1: Udviklingsstrategi

Modulet sætter fokus på, hvordan foreninger kan arbejde strategisk med udvikling med henblik på at forblive relevante og attraktive for deres nuværende samt nye medlemmer, frivillige og andre interessenter.

Gennem modulet bliver du introduceret til gevinsterne ved at arbejde strategisk, og der vil være eksempler på, hvordan foreninger kommer i gang med at udarbejde en udviklingsstrategi, som er tilpasset den enkelte forenings værdier og ressourcer, og tilmed er attraktive for dens medlemmer og lokalområde. 

Modul 2: Ledelse, økonomi og finansiering

Modulet sætter fokus på, hvordan foreninger kommer i gang med at analysere deres egen forening med henblik på, at igangsætte de rigtige initiativer og tilmed bedrive god ledelse. Her vil man få værktøjer til at udarbejde en interessent- og SWOT-analyse, som begge skal hjælpe foreninger til at få et overblik over deres opgaver – herunder prioritering af disse – samt hvilke muligheder og udfordringer, de står over for. Ligeledes fokuserer modulet på, hvordan foreninger kan sikre sig flere økonomiske midler gennem forskellige tiltag, og der gives eksempler på, hvordan foreninger er lykkes med dette.

Modul 3: Frivillige

Modulet sætter fokus på, hvilke udfordringer foreninger kan have med rekruttering og fastholdelse af frivillige.

I forlængelse af dette giver modulet også indblik i relevante tiltag som styrker netop disse områder, og der gives et eksempel på, hvordan kommunale samarbejder og uddannelse kan bidrage til rekrutteringen af frivillige.

Slutteligt indeholder modulet også værktøjer, som kan hjælpe foreninger med at udarbejde en frivillighedsstrategi, som skal sikre en større strategisk bevidsthed om arbejdet med rekruttering og fastholdelse af frivillige.

Modul 4: Aktiviteter og tilbud

Modulet sætter fokus på, hvordan foreninger kan arbejde innovativt og udviklende med sine idrætstilbud med henblik på at forblive attraktive for deres medlemmer og potentielt nye medlemmer.

Modulet introducerer tilmed et værktøj, som kan være med til at kortlægge, hvilke idrætstilbud foreninger har målrettet eksisterende og nye medlemmer og hvor man bør lægge sit udviklingsfokus.

Ligeledes fokuserer modulet på, hvordan foreninger kan arbejde med og evt. nytænke brugen af idrætsfaciliteter. Her gives eksempler på, hvordan mangel eller udfordringer med faciliteter kan håndteres.

Modul 5: Ekstern og intern kommunikation

Modulet sætter fokus på, hvordan foreninger kan arbejde strategisk og praktisk med både intern og ekstern kommunikation.

På modulet får du eksempler på, hvordan foreninger kan markedsføre sig både i lokalområdet og digitalt med henblik på nye medlemmer.

Dertil får du et værktøj til at udarbejde en kommunikationsplan.

Ligeledes fokuserer modulet på den interne kommunikation i foreningerne, og der gives gode råd til, hvordan foreninger styrer og skaber involverende kommunikation på sine kommunikationskanaler.

Tag kurset i klubudvikling

Du kan tage hele onlinekurset eller udvælge de moduler, du har lyst til.

Find inspiration til klubarbejdet

Bliv flere medlemmer

Det er sjovest at være flere i et klubfællesskab.

Men for de nye, der kommer og prøver orienteringsløb første gang, kan der være lang vej fra man første gang hører om o-løb, til man melder sig ind i den lokale klub.

Kunsten er at finde en måde, hvor klubben kan hjælpe de nye til at komme godt i gang og føle sig velkomne i fællesskabet.

Her finder du masser af gode eksempler og inspiration.

Gør jeres arrangementer grønnere

Bæredygtige stævner

I dansk orientering tager vi ansvar i den grønne omstilling og løsningen af klimakrisen.

Som arrangør af et orienteringsstævne kan du være med til at bidrage til den grønne dagsorden.

Har du f.eks. overvejet nogle tiltag inden for transport, forplejning og materialer, I kan afprøve til det næste stævne, klubben står for?

Ved at gøre få ting anderledes, kan vi gøre en forskel.