Skip to main content

Seneste nyt om retningslinjer for de 7 nordjyske kommuner

| Nyheder 2020

Tema Kort

Myndighedernes tiltag for at bekæmpe smittekæderne af den nye Corona-variant i de 7 nordjyske kommuner vil naturligvis også have en konsekvens for orienteringsklubbernes muligheder for træning og konkurrencer.

Det sidste først. Der vil for så vidt ikke ske ændringer i retningslinjerne i forhold til at kunne arrangere o-stævner. Forsamlingsforbuddet bestemmer fortsat, at der maksimalt må være 10 personer samlet på samme sted samtidig. Der er dog den lille tvist, at myndighederne anbefaler, at man ikke krydser kommunegrænser. Skulle der derfor være klubber, der har planer om at tilbyde stævner under de nuværende begrænsninger, må stævnet kun tilbydes løbere inden for egen kommune.

Der sker ingen ændringer i forhold til at kunne tilbyde træning for voksne. Også her gælder forsamlingsforbuddet om maks. 10 personer. Myndighedernes anbefalinger må dog også her føre til, at man kun tilbyder træning for medlemmer fra egen kommune.
Hidtil har forsamlingsforbuddet på 10 personer været undtaget for børn og unge op til og med 21 år. Denne undtagelse er fjernet, således at også børn og unge højst må samles 10 personer på samme sted samtidig

Myndighederne anbefaler endvidere, at alle møder afholdes virtuelt.

Find DOF's tekniske retningslinjer for afvikling af stævner her.

Find DIF's side med coronainformation her.