Skip to main content

Lokale forsamlingsgrænser får betydning for idrætten

| Nyheder 2020

 Tema Loeb2

 

Grundet den seneste tids stigning i corona-smittetallet er der indført lavere forsamlingsgrænser i en række kommuner. Det gælder i skrivende stund Odense, København og 16 øvrige kommuner i hovedstadsområdet.

Her må nu kun samle sig op til 50 personer - mod 100 i resten af landet.

Det har også betydning for, hvordan vi i orienteringsidrætten griber afvikling af træning og stævner an i de berørte kommuner.

Danmarks Idrætsforbund (DIF) har sammen med DGI beskrevet, hvordan man kan fortsat kan træne og konkurrere under de ændrede forsamlingsgrænser - og blandt andet have fokus på to meters afstand ved aktiviteter med tung vejrtrækning. Læs artiklen her.

I DOF's retningslinjer pr. 8. juni for afvikling af stævner er der taget højde for skiftende forsamlingsgrænser: 

Her står således: "Stævner skal tilrettelægges, så der ikke på noget tidspunkt eller på noget sted er forsamlet flere end det af myndighederne tilladte antal personer."

Du finder retningslinjerne her.