Skip to main content

DOF’s direktør fratræder til oktober

| Nyheder 2020

Kenneth Majkjær Mikkelsen

Hovedbestyrelsen har på sit møde den 23. april besluttet en række besparelser som følge af coronasituationen og de manglende løbsindtægter.

En af besparelserne berører direktørstillingen i 2020. Efter gensidig aftale er det aftalt at Kenneth Majkjær Mikkelsen fratræder den 30. september 2020. HB vil efter sommerferien tage beslutning om en evt. genbesættelse af stillingen herunder definere dens indhold og normering.

Formand for DOF, Walther Rahbek, udtrykker stor beklagelse over at forbundet nu må sige farvel til vores direktør, som siden april 2017 har bestridt stillingen med stor dygtighed. Den akutte økonomiske situation i DOF og Kenneths ønske om at komme videre i sin karriere med nye udfordringer, har ført til at samarbejdet nu stopper til efteråret.

Vi ønsker ham alt mulig held og lykke fremover i den stilling som måtte følge efter.

På hovedbestyrelsens vegne

Walther Rahbek, formand