Skip to main content

Nyhedsbrev fra Skolekonsulenten

| Nyheder 2020

Tema FindvejiSkolen

Kære medlem

Jeg håber, at I alle er vel derude. Corona er det nye ord på alles læber og alle, små som store, er blevet tvunget til at tænke alternative tanker og løsningsmodeller.

Det er en fornøjelse at se alle de kreative, men også velgennemtænkte alternativer, der er kommet til vores traditionelle, ugentlige træninger – landet over. Dejligt at se, at man også tilbyder det på tværs af klubberne og at klubberne har tid til at tænke på forbundet og opfordre til ”corona-afgift”. Som Skole- og Naturkonsulent bliver jeg stolt over, hvordan I klubber håndterer vores sport i disse corona-tider.

Skolerne er et andet område, hvor jeg ser og allerede fornemmer, at der er potentiale i disse corona-tider.

Lige nu er mange af skolerne pressede, da pladsen kan være trang på skolerne, og eleverne skal helst være ude så meget som muligt. Der kan I som klub være behjælpelige.

Jeg ved, at mulighederne for de enkelte klubber er forskellige. Nogle har Find vej-projekter de kan henvise skolerne til, eller måske et bykort og andre har allerede en Skolepakke under Find vej i Skolen. En Skole-pakke gør det kort sagt lettere at være idrætslærer i skolen. Ligesom Skolepakken kan anvendes i skolens andre fag. Men et tilbud, uanset udgangspunkt, om en bane eller lign. kan vise sig at være en stor hjælp. Ligesom et link til vores Orientering - Lær at finde vej eller Signaturforklaring kan gøre hverdagen nemmere for skolelæreren. Skolepakkernes undervisningsforløb er i år blevet udvidet med FIT FIRST 10 konceptet. Dette og det traditionelle undervisningsforløb findes på Find vej i Skolen. Men fælles er, at I som klub kan starte med at kontakte skolerne og tilbyde lidt hjælp, hvor I ser det muligt.

Både i Øst- og Vestdanmark hører jeg desuden at klubber har kontaktet skoler og f.eks. tilbudt at sætte en bane op med små skærme på allerede eksisterende kort/bynære kort, som skolerne kan bruge. Klubben har så sørget for skovtilladelse etc. Et sted ved jeg at klubben, efter at have tilbudt hjælp i forbindelse med at få skolerne op at køre igen, nu er kommet i dialog med kommunen om egentlig udarbejdelse af skolepakker til 3-5 af kommunens skoler.

Der er i Dansk Orienterings-Forbund pt. oprettet over 100 Skolepakker. Nogle er oprettet med samarbejder mellem skole og klub, andre ikke. Nyeste evidens viser at op mod hver fjerde, der har prøvet en idræt i skolen, starter til denne – hvis det er sket i et forløb/samarbejde mellem skole og forening. Ungdomsforsker Søren Østergaard er blevet interviewet af Skole OL, og der er kommet disse videoer ud af det: https://www.you-tube.com/playlist?list=PLaqR9KlPSFechV4S7bPbatpj-3Tsg8szu Jeg håber, at I som klub vil kunne finde inspira-tion i disse.

Skolepakkerne vil fremadrettet have fokus på samarbejdet mellem skole og foreningen, hvorfor et nyt aftalepapir er udarbejdet og kan findes på DOF’s Hjemmeside under Vejledninger/Reglement -> Find vej i Skolen. Klubvejledning og generelle anbefalinger vil også snarest blive tilpasset og lagt ind på hjemmesiden. Ligesom der er en ny flyer på vej på Find vej i Skolen-hjemmesiden. Prisen på pakken vil stige og der er en ny sammensætning af økonomien, da I som klub, udover betaling af kort, skal have betaling for samarbejdet

Jeg har i starten af april 2020 sendt mails ud til alle skoler med eksisterende skolepakker. Her tilbyder DOF dem gratis opdatering af deres Skolepakke med FIT FIRST 10 lektionsplanerne (disse er nu standard i en skolepakke), samtidig med at vi spørger ind til deres interesse for skolesamarbejde og om de allerede har et. Jeg vil løbende tage fat i relevante klubber, når jeg kender tilbagemeldingerne fra skolerne. Således at I som klub kan kontakte skolen med henblik på et evt. samarbejde. Og I er selvfølgelig også velkommen til selv at tage kontakt.

Tag endelig fat i mig, hvis I som klub er interesseret I at høre mere om Skolepakkerne anno 2020 eller har behov for støtte i forbindelse med oprettelse af nye skolepakker og/eller oprettelse af skolesamarbejde ved eksisterende skolepakker efter det nye koncept. Pt. kører der et projekt, hvor både nye skolepakker og eksisterende skolepakker kan få rabat, hvis de opretter samarbejdsaftale for skoleåret 20/21 inden medio juni 2020.

Pas på Jer selv. Håber vi snart kan ses i skoven igen.

Nina Hoffmann
Skole- og Naturkonsulent

2019 NinaHoffmann Naturkonsulent