Skip to main content

DOF's repræsentantskab mødtes i Brøndby

| Nyheder 2020

2020 repmoede

Lørdag d. 7. marts var DOF's repræsentantskab samlet i Idrættens Hus i Brøndby.

36 klubber deltog i 2020-udgaven af repræsentantskabsmødet, ligesom hovedbestyrelsen, en stribe DOF-medlemmer med ærestegn og en lille håndfuld DOF-ansatte var med.

Udover beretninger, fremlæggelse af regnskab og budget var et HB-forslag til afstemning om en skitse til en ny struktur for DOF's strategiske områder, der vil flugte bedre med DIF's nye støttestruktur. Det blev godkendt af repræsentantskabet.

OK Sorø havde stillet et forslag om en række ændringer i O-service. Det kom ikke til afstemning, men ændringsforslagene tages med i det videre udviklingsarbejde i HB og i forbundets arbejde med IT.

Senere var der valg til en række politiske poster:

Formandsposten var på valg for en to-årig periode. Her stillede DOF's formand Walther Rahbek op til genvalg, og Carsten Lausten, Odense OK, stillede ligeledes op til formandsposten. Det endte med en afstemning blandt klubbens repræsentanter, hvor Walther Rahbek blev genvalgt med 36 stemmer. Carsten Lausten modtog 34, mens to stemmer var blanke.
Kjeld Arildsen blev genvalgt til sin post som HB-medlem for en to-årig periode.

HB består derfor i det kommende år af de to ovennævnte, Michael Leth Jess, Heidi Holmberg samt de tre repræsentanter fra kredsene: Claus Poulsen (Nord), Per Eg Pedersen (Syd) og Torben Seir (Øst). 
Lone Secher er suppleant.

I områderne var der genvalg til Stig Andersen (Skole), John Holm (Kort), Tom P. Neesgaard (Rekruttering), samt Walther Rahbek (Organisation, Internationalt arbejde og Finansiering).

Som traditionen byder blev dagen også brugt til at uddele en stribe hæderbevisninger og priser:

Årets løber: Cecilie Friberg Klysner, FIF Hillerød Orientering
2020 rep Helge web
Eliteudvalgets formand Helge Lang Pedersen uddelte "Årets Løber" til Cecilie Friberg Klysner, der ikke have mulighed for at være til stede, men havde sendt en takkehilsen, som Helge læste op for repræsentantskabet.

Det er DOF's medlemmer, der har afgjort at Cecilie skulle vinde prisen via en afstemning på DOF's hjemmeside.

Cecilie har haft et flot 2019 med 10. pladsen på mellemdistancen ved VM i Norge som et højdepunkt og får formelt overrakt prisen ved Danish Spring i slutningen af marts.

Årets Kortprofil: Ulrik Nielsen, Søllerød OK

2020 rep UN web

DOF's kortsupervisor, Flemming Nørgaard uddelte Årets Kortprofil til Ulrik Nielsen for hans store arbejde med at gøre grundmateriale let tilgængeligt for korttegnere via hjemmesiden MapMagic.

Indtil nu har Ulriks portal sørget for at materialet gjort livet nemmere for korttegnere flere end 2000 gange, fortalte Flemming.

Årets Klub: Amager Orienteringsklub

2020 rep AMOK web

HB-medlem og fungerende områdeformand i Motion og Foreningsliv, Kjeld Arildsen, uddelte Årets Klub til Amager OK (her repræsenteret ved Erik Nielsen, Rolf Andersen og Ernst Poulsen) for klubbens initiativ med at skabe Metr-O Cup-løbsserien i 2019, der endte med flere end 900 starter fordelt over fire tirsdage og fik mange ikke-orienteringsløbere til at prøve kræfter med sporten.

Løbene afvikledes i umiddelbar nærhed af offentlig transport, med put n' run-start og med et mindre antal arrangører end sædvanligt.

Organisatoren: OK Pan Aarhus og Silkeborg OK for Junior-VM

2020 rep Lone web

DOF-formand Walther Rahbek overrakte Organisator-prisen for Silkeborg OK og OK Pan Aarhus' store arbejde for at levere et Junior-VM i juli 2019 med høj kvalitet hele vejen rundt. OK Pan's formand Lone Secher modtog prisen på vegne af de to klubber.

Årets Silvaprofil: Kate Kanstrup Nielsen

2020 rep Kate web

 Medlem af kredsudvalget i Sydkredsen, Per Eg Pedersen uddelte Årets Silvaprofil til Sydkredsens formand, Kate Kanstrup Nielsen, for hendes store arbejde som kredsformand i 10 år.

Priserne til Årets MTBO-rytter og Årets Træner afsløres og uddeles på et senere tidspunkt.

Referatet fra dagens repræsentantskabsmøde vil blive lagt op på hjemmesiden, når det er godkendt.