Skip to main content

Dansk Eliteorientering ser frem mod sommerens VM på hjemmebane

| Nyheder 2019

bobslide


Det er ingen hemmelighed, at Dansk Eliteorientering står over for store udfordringer i arbejdet med at præstere topresultater ved sommerens Sprint-VM på hjemmebane efter fritstillingen af sportschef Lars Lindstrøm.

Både trænere og løbere i DOF’s elitearbejde er mærket af situationen og har været efterladt med tvivl og usikkerhed om hvad der videre skal ske.

DOF’s ledelse, i denne sammenhæng direktør Kenneth Majkjær Mikkelsen og HB’s kontaktperson for eliteområdet Claus Poulsen, har siden fritstillingen været i tæt dialog med trænerne og landsholdsløbernes tillidsrepræsentant Tue Lassen om udfordringerne og om hvordan Dansk Eliteorientering kan komme videre.

En endelig afklaring af, hvordan rollerne fordeles falder først på plads i det nye år, men DOF’s ledelse ønsker på nuværende tidspunkt at informere om følgende:

  • Dansk Orienterings-Forbunds ledelse har fuld tillid til at den nuværende trænerstab kan løse opgaverne nu og i fremtiden.
  • Landsholdskonceptet for 2020 med den nye landsholdsstruktur fortsætter uændret, som den blev vedtaget i november 2019 på styregruppemødet med Team Danmark og efterfølgende i HB. Landsholdskonceptet kan findes her.
  • Udtagelsen af løbere til DOF’s tre landsholdsgrupper er uændret ift. nyheden på DOF’s hjemmeside d. 19 november og en oversigt kan findes her.

Landsholdsaktiviteterne for 2020 gennemføres i udgangspunktet ud fra de oprindelige årsplaner for de landsholdsgrupper og U18-aktiviteter som er tilgængelige her. Der kan dog komme justeringer, hvis det findes nødvendigt.

Om eliteaktiviteter i december/januar kan det yderligere bemærkes at:

  • Opstartssamlingen d. 13-15/12 blev aflyst.
  • Højdetræningslejr d. 28/12-25/1 for Verdensklassegruppen i Iten, Kenya gennemføres som planlagt i samarbejde med Dansk Atletik.
  • Elitesamlingen i Danmark d. 9-12/1 for Elitegruppen og Udviklingsgruppen mangler fortsat en afklaring af, om den gennemføres som oprindeligt tænkt, om den ændres eller helt aflyses. Mere information til de aktuelle løbere vil tilgå senest d. 6/1.
  • U18-samlingen d. 17-19/1 i Silkeborg gennemføres som planlagt.
  • Den daglige træning i Elitecenter Orientering i Aarhus fortsætter som normalt i januar med opstart d. 6/1.

Yderligere spørgsmål kan rettes til direktør Kenneth Majkjær Mikkelsen på mobil 5186 6071 eller HB-medlem Claus Poulsen på mobil 2139 8730.