Skip to main content

Virtuelt repræsentantskabsmøde valgte ny formand

| Nyheder 2021

teams billede

Repræsentanter fra 38 af DOF's klubber var lørdag samlet virtuelt over Teams til det årlige repræsentantskabsmøde.

God mødedisciplin med slukkede mikrofoner og tålmodig håndsoprækning gav et godt flyd i mødet, hvor der blandt andet skulle vælges ny formand.

Hovedbestyrelsen havde indstillet Poul Kristian Mouritsen, der blev valgt for en et-årig periode uden modkandidater.

Michael Leth Jess og Heidi Holmberg genvalgtes til hovedbestyrelsen og Lone Secher Andersen blev genvalgt som suppleant til HB.

Der blev også valgt formænd til områderne i den nye strategiplan.

  • Klub - Vakant
  • Børn & Unge - Vakant
  • Stævne og Reglement - Erik Nielsen
  • Skov - Ole Husen
  • Kort - John Holm
  • Elite - Carsten Lausten

Ernst og Young blev genvalgt som statsautoriseret revisor - det samme gælder Lars Olsen og Bent Nielsen, der dermed fortsat udgør revisionen. John Frydendahl er også fortsat suppleant.

Der var også genvalg til Appeludvalget, der består af formand Thomas Lindschouw, Torben Kristensen og Lanrs Hanghøj Petersen. 
Bjarke Refslund og Lars Klogborg valgtes til suppleanter.

Der blev uddelt to hædersbevisninger:

Kortudvalgets John Holm uddelte Årets Kortprofil til Mads K. Larsen for hans arbejde med at tegne kort i og omkring Hillerød
Det var blandt andet Mads, der stod for kortet ved efterårets DM Sprint, ligesom han har tegnet flere af FIF Hillerøds Fod-O kort om til MTBO-kort.
Mads blev blandt andet fremhævet for sin evne til at tegne kort ud fra løberens/rytterens synspunkt og til dermed at ramme den rigtige detaljerigdom.

Østkredsens formand Torben Seir uddelte Silvablokken til Tim Falck Weber for hans arbejde med selvtræningsløbene Corona Cup, der har budt på mange løbsoplevelser i Nordsjælland i det seneste år. Tim takkede de mange andre bidragsydere, der har lavet baner, hjulpet med opsætning osv. 

Til slut takkede HB-medlem Kjeld Arildsen den afgående formand Walther Rahbek for hans arbejde på formandsposten i de seneste syv år. Kjeld rettede også en tak til Claus Poulsen, der trådte ud af HB i 2020 på grund af sygdom, samt Helge Lang Pedersen, der træder tilbage fra posten som Eliteudvalgsformand.

Næste års repræsentantskabsmøde ventes afholdt d. 5. marts 2022 vest for Storebælt.