Skip to main content

Veloverstået repræsentantskabsmøde i weekenden

| Nyheder 2018

Repræsentanter fra 28 klubber, medlemmer med ærestegn, Hovedbestyrelsen og flere ansatte var samlet til DOF's årlige repræsentantskabmøde, der blev holdt i Idrættens Hus lørdag.

Der var valg til en lang række poster i forbundet, der faldt ud således:

Walther Rahbek blev genvalgt som formand
Kjeld Arildsen blev genvalgt som hovedbestyrelsesmedlem

Heidi Holmberg blev valgt som formand for Børn og Unge-området
K.K. Terkelsen genvalgt som formand for Skoleområdet
Tom P. Neesgaard genvalgt som formand for Rekrutteringsområdet
John Holm blev genvalgt som formand for Kortområdet
Walther Rahbek blev genvalgt som formand i Organisation og Internationalt Arbejde
Walther Rahbek varetager fortsat Finansieringsområdet - HB fik bemyndigelse til at lede efter ny formand

Erik Nielsen blev valgt som formand i Stævne- og Reglement i stedet for Jens Hansen, der har ønsket at udtræde
Heidi Holmberg blev valgt som formand for Uddannelse

DIF-revision/E&Y, Finn Redder Olsen og Bent Nielsen valgt som revisorer
Johan Frydendahl blev valgt som revisorsuppleant.

Appeludvalget består efter repræsentantskabsmødet af: 
Thomas Lindschouw, formand
Torben Kristensen, medlem
Lars Hanghøj Petersen, medlem
Bjarke Refslund, suppleant
HB fik med bemyndigelse til at finde en suppleant yderligere

Undervejs blev flere af de traditionsrige priser og hædersbevisninger uddelt:

Årets Klub: Ballerup OK
Formand Lars Hanghøj Petersen modtog prisen på vegne af Ballerup OK, der i de seneste år har oplevet en flot medlemstilgang efter et målrettet rekrutteringsarbejde.
Kjeld Arildsen, Motion og Foreningsliv, overrakte prisen.

Årets Træner: Magnus Oscarsson, Søllerød OK
Magnus Oscarsson modtog prisen som Årets Træner efter sit vedholdende arbejde med børnetræning i Søllerød OK - altid insisterende på at gøre træningen sjov og på at implementere orientering i alle aktiviteter undervejs. Heidi Holmberg, Børn og Unge, overrakte prisen til Magnus.

Årets Løber: Maja Alm, OK HTF
Maja Alm vandt prisen som Årets Løber i 2017 efter en afstemning blandt DOF's medlemmer, som flere end 400 deltog i på forbundets hjemmeside.
Sportschef Lars Lindstrøm præsenterede prisen, som vil blive officielt overrakt ved Påskeløbet på Fanø i slutningen af marts.

Organisatoren: Henrik Poulsen, FIF Hillerød Orientering
Formand Walther Rahbek motiverede uddelingen af Organisator-prisen med Henrik Poulsens utrættelige arbejde i Stævne og Reglementområdets IT-udvalg - der blandt andet tæller O-service, Ranglister og implementeringen af O-Track. 

Silva-blokken: Dan Haagerup, Østkredsen
Dan Haagerup fik overrakt Silva-blokken af Østkredsens formand, Torben Seir, efter mange års indsats som materielforvalter i kredsen.

Årets MTBO-rytter vil blive uddelt senere på året.

Det fulde referat vil være tilgængeligt her på hjemmesiden på et senere tidspunkt.