Skip to main content

Ny klubudviklingspulje på vej fra DIF og DGI

| Nyheder 2018

I løbet af foråret åbner DIF og DGI for ansøgningerne til en økonomisk pulje på 45 millioner kroner om året, der skal ende ude i de lokale foreninger - i vores tilfælde de enkelte klubber rundt om i landet.

Overordnet skal puljen skabe mulighed for udvikling af klubberne og understøtte målet om at flere danskere skal være medlem af en idrætsforening - men de endelige kriterier er endnu ikke fastlagt.

Selv om der først åbnes for ansøgninger om nogle måneder, opfordrer de to organisationer allerede nu klubberne til at lægge hovederne i blød for at overveje hvilke initiativer, der kan sættes igang med et hjælpende, økonomisk hånd fra udviklingspuljen.

Der er mere information at finde på DIFs hjemmeside.