Skip to main content

22. december: Höst Open og bysprint i Svaneke

| Nyheder 2017

DOF åbner hver dag en låge i julekalenderen, og bagved gemmer sig et eller flere orienteringsarrangementer i 2018.

22. december: Sprint i Svaneke og Höst Open 2018

Dagens låge gemmer på hele tre løb på Bornholm i oktober 2018. Først en bysprint i Svaneke 26. oktober, som PI København arrangerer som et opvarmningsløb til Höst Open, der udgør resten af dagens låge med løb i Blykobbe Plantage/Hasle Lystskov lørdag d. 27. oktober og i Slotslyngen dagen efter.Viking Orientering, der er hovedarrangør skriver:

I 2018 bliver det igen muligt at løbe bysprint i en bornholmsk kystby og nærmeste opland med den karakteristiske klippekyst. De nærmere detaljer og tilladelser er ikke på plads, men stævnepladsen bliver med stor sandsynlighed i nærheden af havnen med udsigt til havet, klipperne, fyrtårnet og Utzons vandtårn, der er byens vartegn.

Svaneke byder bl.a. på krogede gader, små pladser og torve, åbne gårdmiljøer og bynær skov. Dermed er der lagt op til en sjov og svær sprint.

Der løbes på nytegnet sprintkort over Svaneke og nærmeste omegn.

Lørdag løbes der i Blykobbe Plantage/Hasle Lystskov, der byder på et terræn med let kupering et udbygget sti-net. Men der er også svære momenter med slugter og flere detaljer ved kystlinjen, gamle kaolinbrud og åløb. Løbskortet vil være ny-tegnet.

Søndag løbes der i Slotslyngen, der er et af Danmarks sværeste, mest kuperede og mest spektakulære terræner med såvel høje som lave klipper, slugter, søer, vandløb, forholdsvis uberørt skov og et stort hede-område. Kortet er nytegnet i 2015 og revideres i 2018.

Se mere på http://www.host-open.dk/ og https://www.facebook.com/bornholmhostopen/