Skip to main content

Ny kortnorm ISOM 2017

| Flemming Nørgaard | Nyheder 2017

Ny kortnorm ISOM 2017 (International Specification for orientering Maps 2017)

 

IOF Council har her i foråret godkend en ny kortnorm for o-kort der er gældende fra 1. januar 2018.

Det betyder at alle IOF arrangementer som arrangeres efter 1. januar 2018 skal anvende den nye kortnorm.

Kortudvalget anbefaler at alle Danske Mesterskaber efter 1. januar 2018 ligeledes anvender den nye norm.

For øvrige løb er det op til arrangørernes ambitioner og muligheder for korttegningen, om den nye norm anvendes.

Det skal af kortet fremgå hvilken norm som anvendes og ved arrangementer skrives i instruktionen.

 

Nyheder i kortnormen

De flest rettelser til kortnormen er optimering af de enkelte symboler med stregtykkelser og stiplings længder.

Helt nyt er det at den olivengrønne farve (520) nu er forbudt område og at der kan lægges gennemløbelighed på hugning (508). 

Teksten for de to symboler ses nedenstående på engelsk. 

Hele normen på engelsk kan downloades her

Kortudvalget arbejder med at oversætte normen til dansk.

 

508 Narrow ride or linear trace through the terrain

A forest ride or a prominent trace (forestry extraction track, sandy track, ski track)

through the terrain which does not have a distinct runnable path along it.

The definition of the symbol must be given on the map.

Runnability is shown using a slightly thicker line of yellow, green or white as background:

 

520 Area that shall not be entered

An out-of-bounds area is a feature such as a private house, a garden, a factory or

another industrial area. Only contours and prominent features such as railways and

large buildings shall be shown inside an out-of-bounds area. Vertical black stripes

may be used for areas where it is important to show a complete representation of the

terrain (e.g. when a part of the forest is out-of-bounds).

 Screen Shot 2017-08-16 at 14.38.55.png

Screen Shot 2017-08-16 at 14.36.51.png