Skip to main content

ATK 2.0 - Flyttet mødetidspunkt

| Nyheder 2017

Talentets udvikling

I forbindelse med Danish Spring lørdag d. 25/3 inviterede DOF til dialogmøde med temaet "ATK 2.0 - et nyt ATK projekt i DOF". Flere nordsjællandske klubber mødte op og bidrog med gode tanker og indspil til det kommende ATK 2.0 projekt. Det var et rigtig godt møde, og flere af de indkomne forslag og tanker, er allerede ved at blive indarbejdet i projektbeskrivelsen. 

Andet møde i rækken afvikles lørdag d. 22/4 i forbindelse med DM Sprint i Støvring, hvor forbundet håber endnu flere vil møde op og bidrage. Mange har allerede meldt deres ankomst, men der er plads til flere.

Pga. sammenfald med sene starttider til DM sprint er mødet dog flyttet fra Skørping Hallen, og vil i stedet blive afviklet umiddelbar nærhed af DM Sprint og direkte efter præmieoverrækkelsen. Vi forventer at starte kl. 18.30 (senest), og målet er at være færdige kl. 19.30-20.00.

Indspillene fra møderne vil indgå i den indledende projektbeskrivelse som forventes færdiggjort ultimo april primo maj.

Mødested:
Lørdag d. 22/4 kl. 18.30-20.00 på Støvring Gymnasium, Mastrupvej 77, 9530 Støvring.

Fra DOF vil deltage Sportschef Lars Lindstrøm og ATK-projektleder Tue Lassen

Tilmelding er ikke nødvendig, alle er velkomne.

Relevant baggrundsinformation:

Indledende projektbeskrivelse (pdf)

Talentets udvikling (pdf)

Team Danmarks ATK 2.0 bog (online/pdf)