Skip to main content

Hilsen fra den nye direktør i DOF

| Nyheder 2017

DOFs nye direktør Kenneth Majkjær Mikkelsen (nr. 3 f.h.) havde første dag på DOFs kontor i Brøndby d. 3. april.

Først og fremmest; så glæder jeg mig rigtig meget til at give mit bidrag til at Orientering opfylder sin Vision og bliver kendt som ”sjov, tilgængelig og udfordrende” idrætsgren.

Foreningsidrætten og de frivillige organisationer oplever mange udfordringer. Men helt grundlæggende, så skaber foreningsidrætten i Danmark dagligt store resultater, uanset om vi taler om elite eller breddeområdet. At kunne rumme og udvikle begge perspektiver og tilpasse indsatsen til den tid vi er en del af, er det som i sidste ende sikrer os alle den positive læring der ligger i at kunne udfolde sig fysisk og mentalt under organiserede forhold.

DOF er i den positive situation, at det er lykkedes at skabe store resultater på elitesiden samt tiltrække store Internationale events til Danmark. Samtidig så har orienteringsporten flot formået at sikre fondsmidler til en målrettet indsats rettet mod skoler og ”Find vej i Danmark” projektet. Forbundet er proaktivt, og har indenfor de senere år gennemført en organisationsændring, med fokus på 14 indsatsområder - og udviklet sin kommunikationsindsats med fokus på hjemmeside og sociale medier.

Det er derfor med stor respekt jeg tager fat på arbejdet i DOF. Der er sat mange initiativer i gang, som der de kommende år skal følges op og videreudvikles på.

Jeg kommer til DOF med flerårig-erfaring fra et andet af DIF-sportens forbund (Danmarks Motor Union, DMU), hvor tilsvarende initiativer bliver gennemført. Her er fokus ligeledes internationale events, udvikling af elite og breddearbejde samt ikke mindst de services, som forbundet tilbyder. Min faglige baggrund er kommunikation - og derfor har jeg en faglig interesse for udvikling af digital service og kommunikationsplatforme.

Det er min erfaring, at det som et sekretariat i en interesseorganisation måles på, er evnen til at levere service og varetage organisationens interesser. Jeg har derfor en stor forventning til, at netop disse to områder får højt fokus. Det vil udmønte sig i forhold til kommunikation, økonomi og support samt samarbejde med DIF, Team Danmark, Sport Event Denmark, regionale aktører og forhåbentlig nye forretningsmuligheder. Samtidig er det en væsentlig ambition for mig, at klubberne, de frivillige ledere og sekretariatet oplever, at der er en positiv energi baseret på tillid og dialog i DOF. 

Den kommende tid vil blive et intensivt forløb, hvor jeg udover sekretariatet og elitesatsningens ansatte får lejlighed til at hilse på en lang række af forbundets frivillige, klubberne og naturligvis de interessenter, som omgiver DOF.

Privat har jeg dyrket mange forskellige sportsgrene. I mine unge år var det primært basketball og tennis - og de senere år cykling. Samtidig har jeg børn, som dyrker atletik, svømning, badminton og fodbold - og hvor jeg selv er aktiv som frivillig. Det er med andre ord en bred pallette af sportsgrene, jeg direkte eller indirekte har stiftet bekendtskab med.

Med min tiltræden i DOF, glæder jeg mig til at stifte bekendtskab med endnu en sportsgren og jeg ser frem til det spændende arbejde, som dagligt finder sted i Dansk Orientering. …. Vi ses derude.