Skip to main content

Klubber i fokus – Kildeholm OK

| Administrator | Nyheder 2016

Rekruttering via målrettet Familieorientering

Det går godt for orienteringsklubben Kildeholm OK i Egedal Kommune i Nordøstsjælland for tiden.

Formanden Eskild Rønne beretter om medlemstilgang, børnetræning, korttegning og nyt Find vej projekt i Frederikssund og ikke mindst oprykning til 5.division i Østkredsen.

Bestyrelsen i Kildeholm OK besluttede i foråret 2015 efter flere år med dalende medlemstal og ditto aktivitetsniveau, at tiden nu var inde til at få sat gang i et klubudviklingsprojekt, før det var for sent.

Med støtte fra DOFs klubudviklingsprojekt i form af en ”mentor” (Minna Seir, HSOK), har klubben i løbet af godt et års tid fået vendt udviklingen i positiv retning.

Se mere nedenfor om hvordan og hvorledes Kildeholm OK har grebet udfordringerne an.

http://buu.do-f.dk/log/subpages/Klubberifokus_KOK.pdf