Skip to main content

Klubudviklingsworkshops i alle tre kredse

| Administrator | Nyheder 2016

Motion og Foreningsliv inviterer alle interesserede til klubudviklingsworkshops

Efterårssæsonen er kommet godt i gang, og medlemsstatistikken pr. 1/8 2016 tyder på at rekrutteringsaktiviteterne i klubberne efter Find vej Dagen i april er gået rigtig godt i år.

Vi håber derfor, at rigtig mange i år vil deltage i efterårets klubudviklingsworkshops i kredsene, hvor vi dels deler de gode historier, dels sætter fokus på frivillighed og klubudvikling gennem involvering og uddannelse af medlemmerne – også de yngre og nye i klubben:

•\tBordet rundt – ”Hvad er I lykkedes med?”
•\tHvordan styrker vi foreningen/klubben gennem nye aktiviteter og medlemsinvolvering?
•\tStyrk frivilligheden – Hvordan får vi flere medlemmer til at bidrage i den daglige drift?
•\tInddragelse af unge frivillige – Kan det lade sig gøre?
•\tVærktøjskassen – Hvad eksisterer i dag – hvad mangler?
•\tUddannelse/kurser – Hvad findes i dag - hvad mangler klubberne?

Deltagerne i disse workshops behøver ikke nødvendigvis være bestyrelsesmedlemmer, men kan også være andre ildsjæle i klubben.

Østkredsen: lørdag d. 24. sept. kl. 10-14 i OK Roskildes klubhus, Bjældevej 20, Roskilde

Sydkredsen: lørdag d. 1. okt. kl. 10-14 i OK FROS’ klubhus, Hannerup Engvej 1C, Fredericia

Nordkredsen: lørdag d. 8. okt. kl. 10-14 i Viborg OKs klubhus, Skivevej 93, Viborg

Vi beder om tilmelding via O-service en uge før arrangementerne af hensyn til bespisning.

Heidi Kristensen, Formand - Motion & Foreningsliv
Gert Nielsen, Udviklingskonsulent

http://buu.do-f.dk/log/subpages/indbydelse_klubudviklingsworkshop_efter%C3%A5r2016.pdf