Skip to main content

Referat fra eliteklubforum 23. april

| Administrator | Nyheder 2016

Klubber og eliteudvalg talte om fremtiden

18 klubrepræsentanter fra 12 klubber havde i forlængelse af sprintstafetten ved DM Sprint i Haderslev fundet vej til Eliteklubforum.

Deltagerne fik en status for arbejdet med udarbejdelse af Plan 2017 - 2020 og der blev givet mange værdifulde kommentarer, som eliteudvalget tager med i det videre arbejde.

Mødets hovedpunkt var et oplæg til drøftelse af, hvordan flere klubber kan udvikles til at arbejde mere struktureret med talentudvikling. Såvel oplægget som referatet fra mødet kan findes via linket nederst i denne nyhed.

Der blev ikke konkluderet på mødet, men det blev anbefalet at drøfte spørgsmålet om udvikling af klubbernes talentarbejde bør drøftes i en bredere kreds. Eliteudvalget arbejder nu videre med ideen sammen med de klubber, der meldte sig på mødet.

http://landshold.do-f.dk/elite/referater.asp