Skip to main content

Preben Schmidt fortsætter i Friluftsrådet

| Administrator | Nyheder 2016

Preben Schmidt genvalgt til Friluftsrådets bestyrelse for yderligere ét år

DOF havde indstillet Preben Schmidt til genvalg, da Friluftsrådet torsdag afholdt sin årlige generalforsamling. Selv om det ikke blev til valg for den håbede 2-årige periode, kan DOF glæde sig over i fortsat foreløbig en ét-årig periode at være repræsenteret i bestyrelsen, hvor Preben nu går ind i sit 7. år.

Friluftsrådet er paraplyorganisation for 90 organisationer indenfor friluftslivet, og Preben nævnte selv i sin korte præsentation forud for valget, hvordan han gennem sin tid i bestyrelsen var gået fra primært at se på friluftslivet ud fra et "benytter"-synspunkt til også i højere grad at forstå de interesser, der ligger hos de traditionelle "beskytter-organisationer".

DOF har et historisk tæt samarbejde med Friluftsrådet, og det er også sammen med bl.a. Friluftsrådet, at Find vej i Danmark er opstået.

På generalforsamlingen opfordrede formand Lars Mortensen endnu engang medlemsorganisationerne til at sikre sin indflydelse lokalt gennem deltagelse i de 23 lokale kredses arbejde.

Læs mere om Friluftsrådets generalforsamling via linket herunder.

http://www.friluftsraadet.dk/indhold/om-friluftsraadet/formalia/generalforsamling.aspx