Skip to main content

Flere medlemmer i de danske orienteringsklubber

| Administrator | Nyheder 2016

Silkeborg OK igen Danmarks største klub

DIF har i dag offentliggjort resultatet af sin årlige medlemsregistrering, der viser et meget stabilt medlemstal i DOF's klubber i 2015 sammenlignet med 2014.

De allernyeste medlemstal fremgår imidlertid af O-service, hvor DOF hvert år pr 1. april udtrækker antallet af aktive medlemmer over 8 år i de danske orienteringsklubber til brug for kontingentopkrævningen, der udsendes til klubberne senere denne måned.

Her fremgår det, at vi i perioden fra 1. april 2015 til 1. april 2016 er blevet 101 flere aktive medlemmer i de danske orienteringsklubber - en stigning på 1,8 %.

Den absolutte højdespringer her er Silkeborg OK, der med en stigning fra 275 til 324 medlemmer igen har overhalet OK Pan Aarhus og dermed atter er at finde som Danmarks største orienteringsklub.

Næststørste stigning - og uden sammenligning største procentvise fremgang - finder vi hos Rold Skov OK, der er vokset fra 79 til 112 medlemmer. Samtidig er klubben begunstiget af en stor andel unge medlemmer, idet hele 1 ud af 3 er under 20 år. På landsplan udgør de unge 18% af det samlede medlemstal.

Se sammenligningen mellem DIF- og DOF-tallene samt udviklingen i forhold til sidste år via linket nedenfor.

http://www.do-f.dk/forbund/dok/Medlemstal_april_2016.pdf