Skip to main content

Adresseoplysninger i O-service

| Administrator | Nyheder 2016

Opråb til medlemmer og klubber

Nu skal vi igen trække adresser ud af O-service til forsendelse af forbundets blad "Orientering".
Vi har hver gang den udfordring, at ikke alle adresser er korrekte, hvilket resulterer i at bladene ikke kan leveres.
Derfor vil vi gerne bede medlemmer og klubber om lige at kontrollere, om Jeres postadresser i O-service er korrekte – og hurtigst muligt. Adresserne bliver trukket ud 18. februar.

Vi har den tommelfingerregel, at der kun sendes eet blad pr husstand, så check også lige hvem i familien, der står som modtager af bladet. Er der flere modtagere på samme adresse, vælger O-service navnet, og det er jo ikke sikkert at det er det bedste valg.

Bladet vil blive omdelt omkring 1. marts.
Det er Bladkompagniet, som står for distributionen. Dukker bladet ikke op som forventet, så giv lige besked til DOF, så reklamerer vi.